Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. 

Dla kogo?

Rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono WOPP lub w roku poprzednim lub jeżeli prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja stanowią własność wnioskodawcy lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia WOPP.

Inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą w gospodarstwie

Koszty kwalifikowane:

OBSZAR A - biogazownie do 50 kW

OBSZAR B - instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła

OBSZAR C - systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takie jak:

  • budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę,
  • systemy odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy),
  • przeszklenia dachowe
  • oświetlenie LED,
  • termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł

200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 25 stycznia 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące obszaru B z przedstawicielami  firmy świadczącej usługi  w ww. zakresie w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury, ul. Mielęckiego 4, Koźminek (dworek).

oze

 

Sejm RP, podobnie jak Senat w uznaniu wybitnych zasług przywódcy ruchu ludowego i w związku ze 150. rocznicą jego urodzin – ustanowił rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

Powiat Kaliski, kaliski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku  zapraszają na spotkanie przy kawie, aby porozmawiać o Wincentym Witosie, jego życiu i pracy. Będzie także o ponadczasowych przesłaniach, bowiem jego słowa nie uległy przedawnieniu i brzmią jak drogowskaz na nasze czasy.

Warto się wybrać.

24 stycznia br. godz. 17.00

Zaproszenie Obszar roboczy 1 kopia

Plakat

 

 

W dniu dzisiejszym pamiętamy o najstarszym mieszkańcu naszej gminy - Panu Antonim Ząbczyńskim, który 17 stycznia 2024 r. kończy 102 lata.

Pan Antoni urodził się 17 stycznia 1922 r. w miejscowości Stary Nakwasin, w domu, w którym mieszka do dziś. Związek małżeński zawarł w 1947 r. Od 10 lat jest wdowcem. Całe życie pracował w gospodarstwie rolnym. Jubilat ma dwójkę dzieci, doczekał się szóstki wnuków, jedenastu prawnuków i dwóch praprawnuków. Mieszka z najbliższymi, którzy wkładają wiele serca w opiekę nad nim.

Z okazji pięknych i wyjątkowych 102 urodzin życzymy Panu Antoniemu, by każdy kolejny dzień wypełniony był szczęściem, zdrowiem oraz pomyślnością.

Wyrażając szacunek, życzymy wielu pięknych chwil u boku kochającej rodziny i dużo radości. Gratulujemy pięknego jubileuszu.

Obraz2.jpg

Obraz1

Aktualności

powrót do góry strony