Dnia 12 lipca 2024 roku Burmistrz Gminy Koźminek Monika Nowak, Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Jacek Wolniaczyk, Radna Powiatu Kaliskiego Dorota Sitko oraz Zarząd Spółki Wodnej z Koźminka w osobach: Przemysława Kmiecińskiego i Mirosława Pogorzelca złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem w rynku koźmineckim. Okazją do złożenia kwiatów był Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który przypada właśnie 12 lipca. Święto zostało ustanowione w roku 2017, w dniu w którym, w roku 1943 hitlerowcy spacyfikowali wieś Michniów w Województwie Świętokrzyskim. Święto ma przypominać o 817 wsiach polskich spacyfikowanych przez najeźdźców w czasie drugiej wojny światowej.

Fot. M. Kaczmarek

f7

f1

f2

f3

f4

f5

 

Z dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kaliski reprezentowanym przez Starostę Kaliskiego Pana Adama Kłysza a Gminna Spółką Wodną w Koźminku reprezentowaną przez Pana Przemysława Kmiecińskiego i Pana Mirosława Pogorzelca, dotycząca przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku, na kwotę 12000,00 zł.

s6

s4

s5

 

W dniu 11 lipca 2024r. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku".

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum:

  1. Pracownia Art-Kons Monika Rzegocińska - Wiącek – Lider konsorcjum
  2. Art Renovum Konserwacja Zabytków Marek Wiącek – Członek konsorcjum

Cena wybranej oferty 358 176,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2

Aktualności

powrót do góry strony