Realizacja Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Informujemy, że Centrum Diagnostyki zlokalizowane przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu rozpoczęło realizację Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. lub do momentu osiągnięcia  limitu osób.
Uczestnikami Programu mogą być:

  • kobiety w wieku ≥65 lat,
  • kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego,
  • mężczyźni w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet).

Głównymi czynnikami wykluczającymi z Programu są: ciąża oraz duże zmiany zwyrodnieniowe, złamania lub materiał obcy (np. proteza biodra).

W ramach Programu planowane są następujące interwencje:

  • szkolenie personelu medycznego,
  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
  • pomiar BMD za pomocą DXA (densytometria),
  • lekarska wizyta podsumowująca.

Plakat