Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku” na kwotę 390.040,00 zł.

Podczas prac związanych z realizacją zadania pn.” Konserwacja i restauracja Zabytkowego Dworu w Koźminku” w trzech pomieszczeniach zostały odsłonięte polichromie. Unikatowe, XVIII wieczne polichromie ilustrujące Tabulae Cebetis: VIRTUS mężów szlachetnych cnót obywatelskich, według wzoru Hansa Dürera. Wysokiej wartości artystycznej zdobienia polichromiami: fryzy florystyczne i draperie. Gmina Koźminek przeprowadziła kompleksowy remont i prace konserwatorsko – budowlane całości budynku, który angażował bardzo wysokie nakłady finansowe, w znaczny sposób obciążające budżet gminy. Odkryte podczas prac w trzech salach polichromie w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji, nie były przewidziane w realizacji i w kosztach przeprowadzonego remontu. Dzięki dofinansowaniu będzie to możliwe. Wartość inwestycji to 398.000,00 zł.