We wrześniu 2023 w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy naukę rozpoczęło:

  1. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku313 uczniów w klasie: I- 48 uczniów, II- 47 uczniów, III -49 uczniów, IV- 46 uczniów, V- 30 uczniów, VI- 37 uczniów, VII – 37 uczniów, VIII- 19 uczniów (15 oddziałów),
  2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie87 uczniów w klasie: I-16 uczniów, II- 9 uczniów, III- 12 uczniów, IV-8 uczniów, V- 10 uczniów, VI-15 uczniów, VII- 10 uczniów, VIII - 7 (8 oddziałów) oraz 23 dzieci w oddziale „0”i 17 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni82 uczniów w klasie: I-12 uczniów, II-12 uczniów, III- 10 uczniów, IV- 9 uczniów, V- 10 uczniów, VI- 14 uczniów, VII-10 uczniów, VIII- 5 uczniów (8 oddziałów) oraz 18 dzieci w oddziale „0” i 19 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  4. Publiczne Przedszkole w Koźminku166 dzieci (7 oddziałów) 3- letnich-23, 4-latnich dzieci- 45, 5- letnich dzieci- 39, 6 - letnich dzieci- 59.