Lista zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Koźminek 2021:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Krystyna Janaszkiewicz

Dębsko, 62 – 840 Koźminek

2.

Anna Zdunek

Józefina, 62 – 840 Koźminek

3.

Krzysztofa Pawlak

Pietrzyków, 62 – 840 Koźminek

4.

Jadwiga Zymon

Bogdanów, 62 – 840 Koźminek

5.

Janina Kępa      

Rogal, 62 – 840 Koźminek

6.

Lila Adamus

Nowy Nakwasin, 62 – 840 Koźminek

 

 

Lista niezarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich

w Gminie Koźminek

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Bożena Nawrocka

Chodybki, 62 – 840 Koźminek

2.

Irena Marciniak

Dąbrowa, 62 – 840 Koźminek

3.

Marianna Marciniak

Gać Kaliska, 62 – 840 Koźminek

4.

Barbara Ignasiak

Stary Karolew, 62 – 840 Koźminek

5.

Józefa Jamroziak

Smółki, 62 – 840 Koźminek

6.

Mirosława Machelak

Złotniki, 62 – 840 Koźminek

7.

Edyta Mańka

Stary Nakwasin, 62 – 840 Koźminek