istockphoto 509247782 1024x10241 Z dniem 25 maja 2020 roku, uczniowie klas od I-III wracają do zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych. Umożliwiamy również konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, a od 1 czerwca 2020 roku umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Po spełnieniu wymogów zawartych w dokumencie pt. "Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna" oraz w dokumencie pt. ”Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół”, w Gminie Koźminek otwarte będą wszystkie szkoły podstawowe m.in.:

- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku,

- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni,

- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie.

Link do wytycznych