film

W dniu 1 stycznia 2021 roku odbyła się w Koźminku uroczystość z okazji odzyskania praw miejskich przez Koźminek. Z uwagi na obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa nie można niestety organizować żadnych wydarzeń w przestrzeni publicznej. W związku z tym, ograniczono tę uroczystość do udziału we mszy świętej oraz złożenia kwiatów i odsłonięcia pamiątkowej tablicy na pomniku „Pamięci Mieszkańców Gm. Koźminek Ofiar I i II Wojny Światowej oraz Powojennych Represji” w koźmineckim rynku. W celebracji tego dziejowego wydarzenia udział wzięły władze i mieszkańcy gminy. Samorząd Wielkopolski reprezentował  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Ksiądz Proboszcz Maciej Jóźwiak, w kazaniu nawiązał do wielowiekowej historii Koźminka przypominając, że miejscowość utraciła prawa miejskie za patriotyzm swoich mieszkańców. Koźminiacy aktywnie brali udział w powstaniu styczniowym. Za udział w powstaniu, rosyjskim ukazem carskim w 1870 roku, odebrano Koźminkowi prawa miejskie.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, po dokładnie 150 latach, Koźminek powrócił do utraconej godności miasta. Premier Morawiecki, osobiście wręczając Wójt Gminy Iwonie Michniewicz dokument potwierdzający ten fakt, mówił przy tej okazji o dziejowej, historycznej sprawiedliwości.

Po zakończeniu mszy świętej, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, w gmachu kościoła, wręczona została statuetka „Zasłużony dla Gminy Koźminek”, którą w 2020 roku otrzymał Pan Józef Bryła z Chodybek. Wyróżniony to wieloletni Radny i Przewodniczący Rady Gminy Koźminek, Prezes Gminny OSP w Koźminku, który poświęcił 30 lat swojego życia na rzecz lokalnej społeczności. W wygłoszonym krótkim podziękowaniu, nie krył on wielkiego wzruszenia z zauważenia jego pracy i zaangażowania. Następnie wręczono statuetkę „Przyjaciel Gminy Koźminek”, którą otrzymali: Zespół Śpiewaczy „Koźminiacy” z Koźminka, pan Henryk Muszyński i pan Zdzisław Dziubek.

Po wręczeniu wyróżnień, uczestnicy udali się na rynek.

Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, informującej o odzyskaniu praw miejskich przez Koźminek dokonali: Burmistrz Iwona Michniewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Karasiński i poprzedni Wójt Andrzej Miklas. Przy pomniku asystowali druhowie z jednostki OSP Koźminek oraz dwoje trębaczy z gminnej orkiestry dętej z Koźminka.