Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Identyfikator poza danymi personalnymi zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.

tło orzeł 4 01

tło orzeł 4 02

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić:

• na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99

• w aplikacji dostępnej na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.plformularz/

Powszechny Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno podczas zbierania danych poprzez nowoczesne metody teleinformatyczne jak i tradycyjną metodą poprzez wywiady realizowane przez rachmistrzów spisowych.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie terenowi i telefoniczni są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści:

„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane zebrane w spisie są bezpieczne, co gwarantuje tajemnica statystyczna.

Więcej informacji na www.spisrolny.gov.pl