Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

W związku z rosnącym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 17.03.2020r. zmieniają się warunki obsługi klientów w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku.

Obsługa administracyjna klientów odbywa się tylko w formie telefonicznej, mailowej w godzinach od 7:30-15:30.

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W piątek, 6 marca 2020r., założyliśmy w pracowni biologicznej hodowlę straszyków. Straszyki należą do owadów nowoskrzydłych. Rząd ten obejmuje ok. 3200 gatunków żyjących w klimacie gorącym i tropikalnym.  Są owadami roślinożernymi, żerującymi głównie na liściach drzew i krzewów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźminku wzięli udział w konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej", który odbył się  pod patronatem  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz honorowym Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

"Bitwa Regionów" to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

Stowarzyszenie LGD7 ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony