Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

 

Więcej informacji na stronie: umww.pl/mlodziezowy-sejmik

 

azbest

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

jakosc-powietrza

 

 

folie

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

jakosc-powietrza

 

Załączniki:

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

kurenda

 

 

dodatek elektryczny

 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

 

Szanowni Przedsiębiorcy,

                  W związku z art. 11¹ pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119), uprzejmie przypominam , że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek do dnia 31 stycznia 2023r., lub za pomocą platformy  https://epuap.login.gov.pl/ oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk w załączeniu) oraz dokonania opłaty.

           Opłatę należy uiścić na rachunek gminy  BS Ziemi Kaliskiej 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002   w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września   lub jednorazowo do 31 stycznia.

           Wysokość należności jest naliczana na podstawie złożonego oświadczenia  o wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku.

 

Załączniki:

 

W dniu dzisiejszym pamiętamy o najstarszym mieszkańcu naszej gminy - Panu Antonim Ząbczyńskim, który 17 stycznia 2023 r. kończy 101 lat.

Pan Antoni urodził się 17 stycznia 1922 r. w miejscowości Stary Nakwasin, w domu, w którym mieszka do dziś. Związek małżeński zawarł w 1947 r. Od 9 lat jest wdowcem. Całe życie pracował w gospodarstwie rolnym. Jubilat ma dwójkę dzieci, doczekał się szóstki wnuków, jedenastu prawnuków i dwóch praprawnuków. Mieszka z najbliższymi, którzy wkładają wiele serca w opiekę nad nim.

Z okazji pięknych i wyjątkowych 101 urodzin życzymy Panu Antoniemu, by każdy kolejny dzień wypełniony był szczęściem, zdrowiem oraz pomyślnością.

Wyrażając szacunek, życzymy wielu pięknych chwil u boku kochającej rodziny i dużo radości. Gratulujemy pięknego jubileuszu.

kwiaty

kwiaty1

kwiaty2

Aktualności

powrót do góry strony