OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

obwieszczenieWojewodyWielkopolskiego.pdf

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (Rogatka Kaliska) ul. Śródmiejska 34 (III piętro, wejście "A") i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Stowarzyszenie LGD7 ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Przypominamy, że od 27.02.2020 r. z powodu występowania ptasiej grypy obowiązuje zakaz handlu ptactwem na targowisku gminnym w Koźminku. Przypominamy również o konieczności posiadania zezwolenia od powiatowego lekarza weterynarii na handel jajami oraz paszami dla zwierząt (pasze, zboża, czerstwe pieczywo itp.).

Koźminek, 26 lutego 2020 r.

Zdjęcia płonącej Australii, ginących w ogniu i rannych koali obiegły i poruszyły cały świat. Według szacunków naukowców w pożarach australijskich lasów zginęło ponad miliard dzikich zwierząt, zaś populacja koali poniosła tak duże straty, że wymaga natychmiastowych zabiegów dla odrodzenia gatunku.

Gmina Koźminek informuje, iż wspólnie z firmą FLOWERS-MED. Małgorzata Świątkiewicz, Piotr Skóra S.C. przystąpiła jako partner do projektu pn."Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek".

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony