Obraz1

W dniu 22 marca Gmina Koźminek podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przyznającą dotację w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania wyłapywania, opieki, przetrzymywania, zapewnienia miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek.