Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2023r.

zmarł Przyjaciel Gminy Koźminek,

długoletni Samorządowiec,

Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek 

śp. Henryk Muszyński.

 

image0 002

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy
i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

składają:


Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

O szczegółach pogrzebu poinformujemy.