Szanowni Państwo,

w związku z napływem do naszego kraju obywateli Ukrainy Komenda Główna Policji przygotowała specjalne kanały informacyjne dedykowane uchodźcom potrzebującym pomocy. Uruchomione zostały telefony dyżurne dla migrantów (osób przebywających w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy) pragnących uzyskać pomc (informację), w szerokim rozumieniu tego słowa, jak również w zakresie ewentualnego zgłaszania przestępstw/wykroczeń popełnianych na ich szkodę, czy też zaginięć osób.

Poniżej jest link do komunikatów przygotowanych w j. polskim, ukraińskim i rosyjskim:
https://policja.pl/pol/aktualnosci/215446,--Infolinia-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html

Załącznik:

  Ulotka informacyjna