Od 21 czerwca (poniedziałek)
zmiany w obsłudze klientów
Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

Informujemy, że od 21 czerwca 2021r. przywracamy bezpośrednią obsługę klientów
w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek
w godz. od 7:00 do 15:00 oraz w środy od 7:00 do 17:00.

Obowiązuje jednak zachowanie profilaktycznych zasad bezpieczeństwa:
• obsługa jednego klienta na jedno stanowisko,
• zachowanie dystansu 1,5 m,
• maseczka w budynku,
• dezynfekcja dłoni płynem odkażającym.

Nadal zachęcamy do załatwiania spraw, jeżeli jest to możliwe:
telefonicznie lub poprzez środki komunikacji elektronicznej: email lub ePUAP.