1 lipca 2021 r. wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl lub przyjść do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B, pok. Nr 33

Podpowiadamy, co należy wiedzieć.

KIEDY PODLEGAM OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI?

Gdy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, zarządcą budynku wielorodzinnego lub właścicielem mieszkania, w którym na własną rękę zainstalowałeś  źródło ciepła (np. kozę, piec czy kominek) o mocy do 1 MW.

ILE MAM CZASU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI?

  • 12 miesięcy – w przypadku istniejących budynków,
  • 14 dni – od uruchomienia źródła ciepła – w przypadku nowych obiektów jak i w przypadku obiektów istniejących, w których instaluje się nowe źródło ciepła.

JAKIE DANE SĄ WYMAGANE?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, klasie kotła i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie)