Od połowy marca hodowcy drobiu z terenu Gminy Koźminek zmagają się z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). Przyczyną jest między innymi ogromna liczba dzikich ptaków z wirusem grypy i duże zagęszczenie na danym terenie Polski gospodarstw hodowlanych. Choroba ta przynosi ogromne straty ekonomiczne zarówno samym rolnikom, jak i budżetowi państwa. Na szczęście nie jest ona groźna dla ludzi, zarówno hodowców, jak i konsumentów, choć może być przenoszona przez człowieka.
Wystąpienie grypy ptaków u drobiu wiąże się z koniecznością podjęcie działań mających na celu jak najszybszą likwidacje ogniska, celem ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania.
      W okresie od 15.03.2021 do 30.04.2021 roku na terenie Gminy Koźminek u siedemnastu hodowców drobiu wystąpiło ognisko grypy ptaków w wyniku, którego niezwłocznie zostało zabitych i usuniętych z gospodarstw 218 882 sztuk kaczek i 147 084 sztuk indyków. Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniające wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowania za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzje w sprawie odszkodowania, która jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.
     Gospodarstwa, w których stwierdzono grypę ptaków, podlega oczyszczeniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa grypy ptaków.
Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby) i obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby).
      Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.
     Środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zagrożonym stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby.
    Ponowne umieszczenie zwierzą w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.
     Pan Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju zaapelował do wszystkich rolników i hodowców drobiu, do każdego mieszkańca wsi, u którego na podwórku biega choćby najmniejsze stadko kur o przestrzegania zasad bioasekuracji. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami. Stada wolno biegające trzeba koniecznie zamknąć w odpowiednim pomieszczeniu. Słomę należy przechowywać pod przykryciem. Należy pamiętać, aby nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie. Należy wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.
      Sezon „grypowy” w tym roku, z uwagi na panujące warunki meteorologiczne, trwa zdecydowanie dłużej. Każde kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków generuje straty dla całego sektora drobiarskiego. Tylko wspólne działania i wysiłek na rzecz zabezpieczenia gospodarstw przed wniknięciem wirusa, pozwolą uniknąć kolejnych strat i obostrzeń w tym sektorze.

18a5db78 033f 4d95 90ef 84d617c817a6 kurczaki