W dniu 15 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek odbyło się uroczyste powołanie Pani Magdaleny Adamus na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

            Pani Magdalena Adamus uzyskała pozytywną  opinię komisji konkursowej, ponieważ spełniła wszystkie wymagania zawarte w art.46 ust. 2 ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz. 991 ze zm.). Gratulujemy i życzymy powodzenia.

madamus