Gmina Koźminek znalazła się na liście rankingowej Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Zadanie pod nazwą  „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” uzyskało 80 % dofinansowania w kwocie 1 162 800,00. Wkład własny gminy będzie wynosił 20% inwestycji.  

Obraz1