Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Koleżankę Monikę Jaśkiewicz, wieloletnią pracownicę Biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,  oraz Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

Monika odeszła od nas wczoraj, po długiej  i ciężkiej chorobie.

Córce, Rodzicom Moniki oraz całej Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu tak wielkiej straty.

Msza święta żałobna oraz uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 października 2023 r. o godz. 12.30 w Sanktuarium w Złotnikach.

Kondolencje składają:

Burmistrz Gminy Koźminek,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Rada Miejska,

Sołtysi

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Żegnamy Monikę 002