polski lad

 

W dniu 3 kwietnia 2023 r. rozpoczęły się roboty budowlanego związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi Ksawerów – Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P”.

Pierwszy etap prac obejmuje ponad kilometrowy odcinek od drogi powiatowej nr 4617 do drogi nr 4620 P. Aktualnie zostały wykonane prace polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wymianie istniejących przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi.

Do wykonania zostały prace polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego.

Jezdnia zyska dwie warstwy asfaltowe: wiążącą i ścieralną o łącznej grubości 8 cm.

Pobocza zostaną również wykonane z kruszywa łamanego a rowy zostaną odmulone.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 12 listopada 2023 r.

 

20230405 132328

 

20230405 131131