miniaturka

 

Uczniowski Klub Sportowy Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni z końcem listopada zakończył realizację dwóch zadań wspierających finansowo działalność stowarzyszenia. Pierwszy z tych zadań to Program Klub 2022. W ramach tego zadania stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie  wysokości  15 000,00zł  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki dofinansowaniu lokalny klub sportowy zrealizował 75 godzin treningów tenisa stołowego oraz 37,5 godzin zajęć nauki gry w  szachy. Zakupiony został również sprzęt sportowy za łączną kwotę 6000,00zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych UKS Maraton otrzymał również dofinansowanie w wysokości  12 000,00zł z Gminy Koźminek na realizację zadania Sport w Moskurni 2022. W ramach tego zadania UKS Moskurnia zrealizował 40 godziny treningów tenisa stołowego i 80 godzin wyjazdów na zawody, a za pozostałą część dofinansowania zakupiony został sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego.

Łącznie w 2022 roku klub uczestniczył w 33 turniejach i meczach ligowych. Zwyciężył w sezonie 2021-2022 w rozgrywkach 5 ligi i awansował do 4 ligi OZTS. Dodatkowa zawodnik UKS Moskurnia Piotr Grzeliński w kat. żak uzyskał limit na Mistrzostwa Polski.

W listopadzie zakończyła się termomodernizacja sali gimnastycznej w Moskurni. W trakcie remontu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku udostępnił nieodpłatnie salę gimnastyczną w Koźminku zawodnikom UK Moskurnia.

Za udzielone wsparcie finansowe i pozafinansowe w 2022 roku zawodnicy i działacze Uczniowskiego Klubu Sportowego Maraton przy Szkole Podstawowej w Moskurni serdecznie dziękują zarówno Gminie Koźminek,  Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku Iwonie Chojnackiej-Adamus.

autor: P. Olejnik