We wrześniu 2022 w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy naukę rozpoczęło:

  1. Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku334 uczniów w klasie: I- 47 uczniów, II- 49 uczniów, III -44 uczniów, IV- 30 uczniów, V- 36 uczniów, VI- 38 , VII – 18 uczniów, VIII- 72 uczniów, w tym 8 dzieci z Ukrainy (17 oddziałów),
  2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie83 uczniów w klasie: I-9 uczniów, II- 12 uczniów, III- 8 uczniów, IV-10 uczniów, V- 16 uczniów, VI-10 uczniów, VII- 7 uczniów, VIII – 11 ( 8 oddziałów) oraz 23 dzieci w oddziale „0”i 21 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni81 uczniów w klasie: I-12 uczniów, II-9 uczniów ,III- 9 uczniów, IV-10 uczniów, V- 14 uczniów, VI- 10 uczniów, VII-5 uczniów, VIII- 12 uczniów, w tym 1 dziecko z Ukrainy (8 oddziałów) oraz 25 dzieci w oddziale „0” i 12 dzieci w punkcie przedszkolnym,
  4. Publiczne Przedszkole w Koźminku171 dzieci (7 oddziałów) 3- letnich-32, 4-letnich dzieci-40, 5- letnich dzieci- 57, 6 - letnich dzieci- 42.