miniaturka

 

W dniu 25 kwietnia 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” - etap II

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe INSTALEX, Grzegorz Sośnicki, które właśnie rozpoczęło prace budowlane.

Zwracamy się do mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg o zwiększoną ostrożność w związku z trwającymi pracami budowlanymi  na terenie miejscowości Osuchów i Murowaniec.

Przewidywany termin zakończenia prac 23 sierpnia 2022 r.