mar

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

śp. Danuty Marczyńskiej, Sołtys wsi Emilianów w Gminie Koźminek,

składają:

Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

Pogrzeb śp. Danuty Marczyńskiej odbędzie się we wtorek 10 maja 2022r.

o godzinie 13°° w kościele parafialnym w Koźminku.