Dzisiaj Zespół ,,Koźminiacy" kultywując staropolską tradycję ,,Chodzenia z Niedźwiedziem" wyruszył w korowodzie odwiedzając mieszkańców naszej gminy. W ostatki kolorowe pochody odwiedzały domy co według tradycji miało przynieść dostatek i urodzaj.