W dniu 24 listopada bieżącego roku, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Koźminku, odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2021 – 2031. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu diagnozy gminy, ustaleniu kierunków rozwoju, celów oraz zadań na najbliższe lata. Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki z ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Koźminek.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ogrodników, rolników jak również członkowie powołanego zespołu ds. opracowania nowej Strategii.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom - przedstawicielom różnych środowisk za udział w spotkaniu i owocną dyskusję.

 

zdjecie spotkania