W dniu 6 września 2021 r. delegacja z Gminy Koźminek wzięła udział w uroczystościach na terenie Byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim w Chełmnie nad Nerem.

Gminę Koźminek reprezentowali: Iwona Michniewicz – Burmistrz, Włodzimierz Karasiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek, Jarosław Tomies – Radny Gminy Koźminek, Monika Nowak – pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, Poczet Sztandarowy OSP Koźminek w składzie Druhowie: Jan Tomaska, Zbigniew Nowak i Grzegorz Gruszka oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej z Koźminka: Anna Waliś, Martyna Dobroszczyk i Natalia Ekiert

Delegacja udała się do Chełmna nad Nerem na zaproszenie Wójta Gminy Grzegorzew Pani Bożeny Dominiak.

Obóz Zakłady Kulmhof to miejsce kaźni około 200 tysięcy ludzi pomordowanych przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej: Polaków, Żydów, Cyganów, Jeńców Radzieckich oraz Dzieci Czeskich. Do Chełmna wywieziono również dużą grupę Żydów z Koźminka. Esesmani mordowali ludzi przy użyciu spalin z samochodów. Pierwszych Żydów mordowano w kościele w Chełmnie. Zamordowanych zakopywano w Lesie Rzuchowskim.

W Lesie Rzuchowskim, pod pomnikiem ofiar została odprawiona Msza Święta, której po raz pierwszy w tym roku przewodniczył nowy biskup Diecezji Włocławskiej Ksiądz Krzysztof Wętkowski.

 W miejscu pochówku pomordowanych przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy Ścianie Pamięci. Następnie wszyscy udali się na wspólną Agapę z Księdzem Biskupem do Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku.

W uroczystości wzięli ponadto udział min. m.in. dyplomaci Republik: Czeskiej i Austriackiej oraz Federacji Rosyjskiej, Poseł RP Leszek Galemba, Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Jolanta Goszczyńska, delegacja Starostwa Kolskiego i Gostynińskiego, delegacja Urzędu Miejskiego w Kole oraz urzędów kolskich gmin, przedstawiciele wielu innych miast i gmin, duchowieństwo, młodzież szkolna i kombatanci.

Uroczystości w Chełmnie nad Nerem są organizowane już od osiemnastu lat.

Fot. M. Nowak