marszal1

Dorota Marszał

SPRAWY OBYWATELSKIE 
Inspektor -  Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza, Kwalifikacja Wojskowa, Rejestr Wyborców

tel. 62 76 38 606

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. prowadzenie wszelkich spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
 2. prowadzenie postępowań i wydanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
 3. załatwianie spraw związanych z akcją kurierską,
 4. prowadzenie rejestru i sporządzanie spisów wyborców,
 5. wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu dla osób pobierających renty zagraniczne,
 6. sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dot. ewidencji dzieci,
 7. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 8. udział w przygotowywaniu i przeprowadzenie poboru,
 9. wydawanie decyzji o uznaniu poborowych, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom odbywającym tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 10. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 11. wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom oraz poborowym odbywającym służbę zastępczą i odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
 12. ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 13. doręczanie kart powołania do czynnej służby wojskowej, do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 14. wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 15. prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych, rejestrowanie wydawanych dokumentów niejawnych,
 16. realizacja świadczeń na rzecz obrony,
 17. realizacja spraw wynikających z przepisów ustawy: Prawo działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie prowadzenie ewidencji przedsiębiorców,
 18. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z wykonywania zadań własnych,
 19. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 20. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
 21. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
 22. przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 23. wykonywanie czynności w związku z szacowaniem strat w rolnictwie w tym:
  • przygotowywanie informacji dla mieszkańców,
  • współpraca z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • przyjmowanie wniosków,
  • sporządzanie protokołów.