nowak1

Monika Nowak

REFERAT ORGANIZACYJNY
Główny Specjalista

tel. 62 76 37 007

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagadnień, pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności Unii Europejskiej oraz współpracy zagranicznej gminy,

 2. wyszukiwanie programów i funduszy, z których jest możliwość pozyskania środków na zadania realizowane przez gminę Koźminek oraz przekazywanie tych informacji właściwym merytorycznym komórkom organizacyjnym,

 3. inicjowanie realizacji zadań mających szansę uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych przez gminę,

 4. przekazywanie na bieżąco informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych tzw. ?miękkich? współpracownikom , kierownikom jednostek organizacyjnych gminy , organizacjom pozarządowym 

 5. współpraca z organizacjami  pozarządowymi w zakresie ich merytorycznej działalności, pomoc  przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

 6. przygotowywanie wstępnych kart projektów i rejestrowanie ich w instytucjach przyjmujących;

 7. współudział w opracowywaniu niezbędnej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych  oraz opracowywanie wniosków i przekazywanie ich właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym,

 8. współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań,

 9. bieżąca kontrola przebiegu realizacji projektów i opracowywanie raportów cząstkowych i końcowych z realizacji projektów na podstawie informacji uzyskanych z innych stanowisk,

 10. rozliczanie i nadzór pod względem merytorycznym i finansowym projektów oraz opracowywanie sprawozdań,

 11. rozwijanie współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi i nawiązywanie nowych kontaktów oraz przygotowywanie propozycji programów i zasad współpracy zagranicznej gminy,

 12. organizacja pobytu delegacji zagranicznych w gminie,

 13. organizowanie zagranicznych wyjazdów oficjalnych delegacji z udziałem władz gminy,

 14. nadzór nad klubami sportowymi z terenu gminy,

 15. prowadzenie ewidencji i rejestracja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej,

 16. tworzenie warunków do rozwoju działalności stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport, 

 17. inspirowanie i koordynacja współpracy klubów sportowych ze szkołami w zakresie szkolenia i organizacji imprez w gminie,

 18. organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,

 19. przygotowywanie , protokółowanie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Rady Sportu,

 20. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 21. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

 22. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

 23.  przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami.