kaczmarek2

Mariusz Kaczmarek

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Obrona Cywilna i Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

tel. 62 76 37 026

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 2. Koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego.
 3. Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy.
 4. Opracowywanie i realizacja gminnego planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowaniem i modernizacją, planów obrony cywilnej, instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.
 5. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obronności i obrony cywilnej.
 6. Dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa gminy oraz organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
 7. Zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych gminy, instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania zagrożeniom.
 8. Planowanie, organizacja i przygotowanie ewakuacji lub przyjęcia ludności.
 9. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronności.
 10. Współpraca w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 11. Współpraca z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ustalania struktur oraz przygotowania służb dla potrzeb obrony cywilnej.
 12. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Kaliszu, w zakresie zabezpieczenia rejonów i mienia w czasie powstania nadzwyczajnych zagrożeń.
 13. Prowadzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 14. Ustalanie wykazu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 15. Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją sprzętu p.poż. oraz wydatkami na budowę, remonty i modernizację bazy związanych z ochroną przeciw pożarową gminy w jednostkach OSP w gminie Koźminek.
 16. Udział w spotkaniach prezydium gminnego OSP.
 17. Monitorowanie działań o charakterze promocyjno - informacyjnym na terenie Gminy.
 18. Współpraca podczas realizacji wydawnictw promocyjnych, prezentacji multimedialnych
 19. Współudział przy opracowaniu wieloletnich programów rozwoju promocji w gminie.
 20. Prowadzenie ewidencji bazy turystycznej na terenie Gminy oraz współdziałanie z organizacjami turystycznymi i biurami podróży w zakresie wspierania rozwoju lokalnej oferty turystycznej.