bieniaszczyk1

Ewa Bieniaszczyk

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Obsługa Sekretariatu

tel. 62 76 37 085

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

 1. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza Gminy.
 2. Przyjmowanie rejestr i wysyłanie korespondencji urzędu. 
 3. Obsługa centrali telefonicznej.
 4. Rejestrowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów.
 5. Formułowanie i pisanie pism urzędowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy.
 6. Organizowanie i dokumentowanie pracy Burmistrza Gminy.
 7. Organizowanie współpracy Burmistrza Gminy z Radą Miejską i jej komisjami.
 8. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Burmistrza Gminy z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi  podmiotami,
 9. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza Gminy i przekazywanie ich do realizacji oraz publikowanie.
 10.  Przekazywanie w formie elektronicznej do jednostek organizacyjnych gminy zarządzeń innych aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza Gminy.
 11. Koordynowanie przygotowania założeń i projektów aktów własnych Burmistrza Gminy  oraz kierowanie ich do odpowiednich adresatów.
 12. Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Burmistrza Gminy.
 13. Współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Burmistrza Gminy.
 14. Koordynacja działań z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 15. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków.
 16. Nadawanie biegu zgłoszonym skargom i wnioskom mieszkańców.
 17. Nadzorowanie funkcjonowania powielarni w zakresie druku i powielania na potrzeby Urzędu.
 18. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrza Gminy.
 19. Koordynacja przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących Urzędu.
 20. Prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych.
 21. Prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez Burmistrza Gminy upoważnień i pełnomocnictw.
 22. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
 23. Zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie.
 24. Prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników oraz prowadzenie biblioteki Urzędu.
 25. Prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele Urzędu.
 26. Prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych.
 27. Tworzenie warunków współpracy Burmistrza Gminy z Radą Miejską.
 28. Koordynowanie realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych, prowadzenie dokumentacji.
 29. Załatwianie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszaniem do Rejestru Korzyści.
 30. Załatwianie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych.
 31. Realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.