miklas1

Marta Miklas

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne

tel. 62 76 38 615

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie ewidencji podatników Gminy Koźminek i dokonywanie corocznego wymiaru zobowiązań pieniężnych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na przełomie styczeń /luty każdego roku.

2. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami prawa podatkowego jak również powszechności opodatkowania.

3. Zbieranie informacji podatkowych składanych przez podatników i bieżąca kontrola informacji podatkowych oraz badanie prawidłowości oświadczeń,

wprowadzanie informacji podatkowych do systemu podatkowego i sporządzanie decyzji do podatników w trakcie roku.

4. Wprowadzanie do systemu podatkowego zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu dotyczących:

zakupu, sprzedaży, zmiany klasyfikacji gruntów, zakończenia budowy nowych budynków oraz umów dzierżaw, otrzymywanych przez Urząd Gminy zbiorczo raz lub dwa razy w miesiącu.

Wydawanie (do wyżej wymienionych zawiadomień z ewidencji gruntów) decyzji odpisujących, przypisujących i ustalających podatki rolny leśny i od nieruchomości w trakcie roku. Prowadzenie rejestru umów dzierżaw.

5. Przygotowywanie decyzji w sprawie stosowania ulg ustawowych w podatku rolnym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów,

- ulgi inwestycyjnej.

6. Przygotowywanie decyzji w sprawie umarzania zaległości podatkowych wraz z           

odsetkami, rozkładania na raty lub odraczania  należnych podatków od osób fizycznych.

7. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości dla Gminy Koźminek.

8. Opracowywanie danych i projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem, rolnym, leśnym i od nieruchomości.

9. Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań w sprawie skutków finansowych dla budżetu Gminy Koźminek z powodu wprowadzonych na terenie Gminy Koźminek:

- zwolnień w podatkach,

- obniżenia stawek podatkowych,

- decyzji odroczeniowych i decyzji umorzeniowych w podatkach rolnym, leśnym i odnieruchomości od osób fizycznych.

10. Terminowe sporządzanie sprawozdania podatkowego SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dotyczącego obowiązujących stawek podatków i wprowadzonych zwolnień w podatkach.

11. Prowadzenie i załatwianie wszystkich spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych.

12. Poświadczenie faktu opłacania przez rolników składek ubezpieczenia rolniczego przed 30 czerwca 1993 roku.

13. Sporządzanie postanowień w sprawie decyzji odnośnie umarzania bądź rozkładania na raty należności z tytułu podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

14. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

15. Składanie zamówień o środki finansowe w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego do Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego oraz składanie sprawozdań w tym zakresie.

16. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie udzielania informacji o podatnikach z terenu gminy.

17. Przygotowywanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków.

18. Prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników.

19. Przygotowywanie akt do archiwum w zakresie prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

21. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

22. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

23. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności inspektora ds. księgowości podatkowej.

24. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności inspektora kasjera w zakresie wystawiania zaświadczeń o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i dochodowości z gospodarstwa rolnego