wojnowska1

Marta Wojnowska

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.
 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty  terminowe sporządzanie przelewów.
 4. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
 5. Rozliczanie podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz radnych i sołtysów Gminy Koźminek.
 6. Wystawianie w imieniu Gminy Koźminek faktur VAT.
 7. Rzetelne prowadzenie cząstkowej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz terminowe sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT - 7 dla podatku od towarów i usług dotyczącej Urzędu Gminy Koźminek.
 8. Sporządzanie w imieniu Gminy Koźminek scentralizowanej deklaracji VAT  7 dla podatku od towarów i usług i terminowe przesyłanie jej do właściwego urzędu skarbowego.
 9. Terminowe odprowadzanie podatku należnego od towarów i usług do urzędu skarbowego.
 10. Sporządzanie pism, projektów wniosków o interpretację przepisów prawa i zapytań do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług.
 11. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy, potrącanie i naliczanie oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków i prowizji, terminowe przekazywanie składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych w imieniu obsługiwanych płatników składek.
 13. Sporządzanie rocznej informacji dla osób ubezpieczonych.
 14. Sporządzenie deklaracji rocznej o ubezpieczeniu wypadkowym (IWA).
 15. Rejestrowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w ZUS oraz wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ZUS (wygaśnięcie umowy).
 16. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7 dla celów emerytalnych i rentowych w celu ustalenia kapitału początkowego dla pracowników Urzędu Gminy.
 17. Przygotowywanie wniosków o refundację kosztów z tytułu umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.
 18. Obsługa zaciąganych przez Gminę kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych.
 19. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 20. Przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie wykonywanych obowiązków.
 21. Umieszczanie informacji budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.
 22. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.
 23. Zastępstwo w zakresie prowadzenia bieżących spraw z zakresu księgowości budżetowej.