- Andrzej Tarniewicz - Przewodniczący Komisji

- Jacek Wolniaczyk

- Sławomir Wróbel - Zastępca Przewodniczącego Komisji

- Dariusz Zgarda

- Kamil Zimny