SPOTKAJMY SIE LOGO

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ”Spotkajmy Się”

Adres: Warwarówka 6

62 – 840 Koźminek

Prezes Justyna Miklas

tel.: 62 757 76 23, 607 714 926