Stowarzyszenie „Pomost” w Koźminku

Adres: Kościuszki 13/7

62-840 Koźminek

Prezes Elżbieta Papierska

tel: 693 852 395