Zespol taneczny Finezja 1Zespół taneczny "Finezja" powstał na początku 2002 r. Pierwotnie zespół nazywał się "Hexy" - z niemieckiego Czarownice. Od 01.01.2007 do 2014 działał przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku. Od 2014 roku nadzór nad zespołem sprawuje Urząd Gminy Koźminek. Tancerki biorą aktywny udział w przeglądach tanecznych, turniejach aerobiku grupowego, uczestniczą w imprezach środowiskowych oraz współpracują z Gminną Orkiestrą Dętą w charakterze mażoretek.

Instruktorką zespołu od początku jego istnienia do 30.06.2007 roku była pani Wanda Pietrzykowska. Po niej pałeczkę przejęły jej wychowanki Kamila Lemiech i Kinga Olejnik.     Od czerwca 2008 do sierpnia 2013 zespół prowadziła Katarzyna Jarzębska. Po dwu letniej przerwie zespół został reaktywowany w 2015 roku i do 2018 roku prowadziła go Wanda Pietrzykowska. Obecnym choreografem jest Justyna Drewniacka.