Szanowni Państwo!
 
W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę/podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze objętym LSR wdrażaną przez Stowarzyszenie „LGD7 – Krainy Nocy i Dni”. 
 Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych/lokalnych środowisk gospodarczych/instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027. 
 Ankietę można składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 2,  62-860 Opatówek lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć online. 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD pod numerem telefonu 722 121 225.
 
Z góry dziękujemy za pomoc!
 

 

miniaturka

 

Szanowni Mieszkańcy,

Pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek w czerwcu 2023 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola nie obejmuje posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Plan kontroli (w załączniku) opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek na rok 2023/2024, został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz będzie rozpowszechniony w postaci kurend elektronicznych i tradycyjnych.

W wyznaczonym dla danej miejscowości miesiącu, właściciel nieruchomości, musi zgłosić się do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, pok. 33 z dokumentami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych z ostatnich 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że w stosunku do osób uchylających się od obowiązków ustawowych w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami ustawy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w związku z art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

 

Załączniki:

 

baner zdrowa aorta

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniach 08.07.23r. oraz 02.09.23r, w Kaliszu w Przychodni „Nowy Świat” na ul. Nowy Świat 35A.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8900 pacjentów. Dzięki programowi ponad 200 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 

Kliknij aby otworzyć plik pdf :

 

wycieczka-emeryci

 

 

kas min

 

 • 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok.
 • W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
 • Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępniły usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności.

„Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT tylko w ubiegłym roku przesłano ok. 11,8 mln elektronicznych deklaracji PIT” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi udostępnione zostały zeznania podatkowe:

 • PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
 • PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
 • nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

 • informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;
 • informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ),
e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.     .

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczając swój PIT podatnik składa PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozlicza się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl.

 

plakat min

 

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z uczniami do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 1. przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
 2. I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
 3. IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
 4. VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
 5. szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace czekamy do 05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

Więcej informacji na stronach:

 

gaz

 

Aby otrzymać dodatek do gazu, trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie miejskim gminy Koźminek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez burmistrza refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

O zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:

 • podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem ziemnym. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody,
 • piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków),
 • gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego.

Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy średnim comiesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym:

    2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;

    1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu.

powrót do góry strony