targi plakat 2022

 

Serdecznie zapraszamy na

XXIII Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe,

które odbędą się w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

przy ul. Parkowej 1, w dniach 23-24 kwietnia 2022r.

 

Załącznik: zaproszenie i program targów

 

 plakat

 

Zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie i niezwykły spektakl.

Po raz pierwszy po trzech latach przerwy na scenę wraca Misterium Męki Pańskiej.

I wraca właśnie w Koźminku!

9 kwietnia w Koźminku (sobota) o godzinie 19.30 przed Dworem w Koźminku

Plenerowe widowisko pt. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa prezentowane jest po raz 23 w okresie poprzedzającym Wielki Tydzień, w Kaliszu i w wielu miejscowościach regionu. W tym roku, w sobotę, 9 kwietnia o godz. 19.30 zapraszamy do Koźminka w powiecie kaliskim przed Dworek, ul. Mielęckiego 4. Warto wiedzieć, że w misteryjnym widowisku biorą udział aktorzy - amatorzy, którzy od wielu lat wcielają się z powodzeniem w role Apostołów, kapłanów Sanhedrynu, żołnierzy, kobiet jerozolimskich, a przede wszystkim w role najważniejszych postaci dramatu – Jezusa, Piotra Apostoła, Piłata i Kajfasza. Tradycyjnie też udział w Misterium bierze Straż Rzymska z kaliskiej Katedry. Warto więc w okresie poprzedzającym Wielki Tydzień wziąć udział w Misterium, w zadumie i refleksji nad życiem, śmiercią i tajemnicą Zmartwychwstania przygotować się do nadchodzących Świąt Wielkanocy.

Zapraszamy

Organizatorzy:

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Gminne Centrum Kultury w Koźminku

Parafia w Koźminku.

 

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie  

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem VII edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

  • Foto książki  pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian. Foto książka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.
  1. Format foto książki  A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,
  2. Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,
  3. Ilość stron foto książki: max 30 stron,
  4. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VII edycji Konkursu od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego

powrót do góry strony