plakat zoriuszka

 

Zespół Zoriuszka to kolejna podróż w czasie, na którą zapraszam Państwa do Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Koźminku, 9 września na godzinę 19.00.

Pieśni, które zostały ocalone od zapomnienia, pamiętające czasy dawniejsze niż możemy przypuszczać, niezmienne przez pokolenia, dekady i stulecia, niosące ze sobą tradycje zmieszane z religiami i wierzeniami, uniwersalne dla wszystkich, którzy żyli bliżej przyrody, z nią i dzięki niej, stając się częścią otaczającego ich świata w sposób większy niż kiedykolwiek nam będzie to dane.

Być może właśnie dlatego muzyka Zoriuszki budzi w nas wspomnienia na poziomie niemożliwym do racjonalnego wytłumaczenia, prowadząc nas przy użyciu dźwięków przez światy z których wywodzimy się wszyscy, przez święto plonów, celebrowanie związku z ziemią i wszystkimi dobrymi duchami, które kiedykolwiek człowiek wymyślił, aby opiekowały się tym, co jest dla niego ważne.

Serdecznie Państwa zapraszam na wycieczkę w przeszłość, przygodę i posłuchanie tego, co będzie brzmieć we wnętrzach, które już znacie.
T.Potemkowski

 

zdjecie

 

Duet „ Zoriuszka” tworzą Alina Karolewicz i Magdalena Urlich, mieszkanki Czaplinka na Pomorzu Zachodnim. Od lat zajmują się muzyką szeroko pojętej słowiańszczyzny, szczególnie zaś dawnych polskich Kresów. Zespół przywraca współczesnym słuchaczom archaiczne formy słowiańskiego śpiewu, wywodzącego się z kultury ludowej. Wielogłosowe pieśni mają charakter obrzędowy lub liryczny, urzekają i wzruszają nie tylko melodią, ale i tekstami zawierającymi obraz dawnych wartości charakterystycznych dla duchowości środkowoeuropejskiej.
Płyta „Głosy wschodu” jest zwieńczeniem ponad dwudziestu lat obcowania artystek z kulturą i muzyką kresów wschodnich oraz Ukrainy, Białorusi i Rosji. To powroty do korzeni mieszkańców ziem Pomorza Zachodniego, którzy w większości właśnie stamtąd pochodzą. To niezwykłe spotkanie z cząstką ich tożsamości, częstokroć zadeptaną, zagłuszoną, zapomnianą.
Poza dawnymi pieśniami słowiańskimi zespół wykonuje również utwory średniowieczne - zarówno sakralne, jak i świeckie.
Artystki pokazały swój kunszt na tak znaczących imprezach średniowiecznych jak: Dni Santoka (2018), XIII Festyn Historyczny „Słowianie i templariusze” w Chwarszczanach (2019), Noc Kupały w Szczecinie (2019), I, II, III i IV Piknik Średniowieczny w Czaplinku (2019, 2020, 2021, 2022 r.), Dni Księstwa Kaliskiego (2021 r.).
Od wielu lat „Zoriuszka” współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Cantilena” z Niemiec, co roku uświetniając festyny w skansenach Ukranenland i Castrum w Torgelow (Niemcy).
W 2020 i 2021 roku „Zoriuszka” współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Huskarl” realizując razem koncerty muzyki słowiańskiej i średniowiecznej oraz projekty (m.in. projekt „Felieton dudziarza”, „Łemkowskie muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych”.

 

     W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 

     Urząd Miejski Gminy Koźminek uruchamia obsługę wniosków o dodatek węglowy, od 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022r.

     Wnioski będą wydawane i przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00, na parterze budynku,  w punkcie obsługi interesanta.

 

Kto może otrzymać dodatek węglowy? 

     Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

     Ważne!  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
 

Co w przypadku gdy kilka osób złożyło wniosek o dodatek węglowy?

      W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
      W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Ważne! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Ile wynosi dodatek węglowy? 

      Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

 

Czy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wykazuje się dochody? 

     Nie, we wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

 

Czy wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet?

     Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jak można dowiedzieć się o przyznaniu  dodatku węglowego? 

      Urząd Miejski Gminy Koźminek, przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego we właściwym urzędzie gminy.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 

banery wakacyjne dyktando

 

Nawet w wakacje nie zapominamy o ortografii!

Serwis Dyktanda.pl, znany z organizowania konkursów ortograficznych, zapowiedział tym razem totalną nowość - dyktando ze słuchu! Ta funkcjonalność, od niedawna dostępna w serwisie, piewszy raz wykorzystana zostanie w konkursie.

Zadaniem uczestników będzie bezbłędne zapisanie treści, którą usłyszą na nagraniu. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja oraz rozpoczynanie wyrazu od małej lub wielkiej litery. Co ważne, nagranie będzie można dowolnie zatrzymywać, przewijać i odtwarzać tyle razy, ile dana osoba będzie potrzebować.

Wakacyjne dyktando 2022 rozegrane zostanie w czwartek 11 sierpnia o godzinie 18:00.

Zapisać można się na poniższej stronie: https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-wakacyjne-2022

Konkurs nie jest adresowany do żadnej konkretnej grupy wiekowej. Wszyscy będą mile widziani i wszyscy powinni się świetnie bawić - dorośli, młodzież i dzieci!

Nagrodami w konkursie będą vouchery na naukę języków obcych lub na korepetycje online w serwisie Tutors.live.

Już teraz zapisz się bezpłatnie na wakacyjne dyktando. Powodzenia!

 

plakat

 

Kaplica ewangelicko-augsburska to miejsce znane wszystkim mieszkańców Koźminka.

Od momentu, kiedy budynek został odnowiony, nawet wcześniej, pojawiały się pomysły ożywienia tego miejsca. W sposób naturalny rozmyślania toczyły się wokół przedsięwzięć kulturalnych, jako stosownych do miejsca i przestrzeni oferowanej przez obiekt.
Kaplica to miejsce, które najwięcej oferuje w sezonie letnim. Właściwie poza nim budynek jest zbyt chłodny na jakiekolwiek wydarzenia.

Od dawna zastanawiałem się nad wykorzystaniem tego miejsca i jego akustyki w taki sposób, aby miejsce związało się z wydarzeniem, a wydarzenie z miejscowością.

Dobrze grana muzyka, z jej precyzją i harmonią dźwięków dla wielu osób bywa doznaniem niemal metafizycznym, a w uniesieniach muzycznych często dostrzega się nić porozumienia z bogiem, bądź swobodnie rozumianym uniwersum pozornego chaosu, w którym muzyka wyznacza azymut, drogę, a niekiedy cel, bądź też, z nawet często, stanowi pocieszenie i otuchę.

Hasło „LET’S SAINT THE MUSIC” to gra słów, która między saint i sound (święty i dźwięk) stawia może nie znak równości, ale łączy oba słowa i naszą kaplicę raczej swobodnym skojarzeniem.

„LET’S SAINT THE MUSIC - MUZYKA W KAPLICY” to w założeniu seria wydarzeń, które będziemy realizować, póki pozwolą nam na to warunki wewnątrz obiektu lub nie wyczerpią się pomysły na kolejne spotkania.

Pierwsze spotkanie to Accorinet Klezmer Band.

Grupa muzyków kaliskiej filharmonii postanowiła podjąć się trudnej próby grania i tworzenia muzyki sprzed lat, ze świata, który przeminął na zawsze, pozostawiając po sobie cień czaru w nutach, nielicznych nagraniach i pamięci wywoływanej przez dźwięki, których pochodzenia nie potrafimy wyjaśnić, a które odnajdujemy na dnie wspomnień, których nie mamy prawa mieć, myśli, których nigdy nie mieliśmy i wyobrażeń o świecie, którego już nigdy nie zobaczymy. Wszystko to wydaje się czasami dźwięczeć nam na dnie duszy i w zakamarkach serca w sposób, który pozwala nam poczuć się częścią wszechświata, który wydobywa się spod czarodziejskich palców muzyków i z ich magicznych instrumentów.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Warto oderwać się na chwilę od rzeczywistości na rzecz czaru wspomnień i odrobiny muzycznej podróży w czasie.

Tomasz Potemkowski, GCK

powrót do góry strony