TRIATHLON BASTER TRI

PROGRAM PRZEJAZDU ODCINKA ROWEROWEGO

I

PROGRAM BIEGU

 Z ZABEZPIECZENIEM MIEJSC NEWRALGICZNYCH

19.06.2021

ROWER - pierwszy zawodnik wyjdzie z rowerem ze strefy zmian znajdującej się na parkingu przy tamie zalewu ok. godziny 10.10.

 • rozpocznie jazdę na odcinku asfaltowym drogi gminnej w kierunku Koźminka – 80 metrów,
 • skręt w prawo w kierunku Józefina i dalej ok. 5 km do Dębe Kolonia,
 • nawrót na pętli (przed drogą na Słoneczną/Stary Nakwasin), z powrotem ok. 5 km tą samą trasą do nawrotu (15 metrów przed wjazdem na plażę główną - pachołek),
 • 5 km do pętli Dębe Kolonia,
 • z powrotem do strefy zmian. Zejście z roweru następuje w wyznaczonym regulaminem miejscu – na asfalcie przed wjazdem na parking przy tamie.

Zamknięcie trasy rowerowej w godz. 10.00-11.10.

Miejsca zabezpieczane przez służby porządkowe – oznaczenia na mapce w projekcie tymczasowej organizacji ruchu:

 • wejście zawodnika na rower – strażak OSP,
 • skręt w prawo (przy wjeździe na plażę główną) – policjant,
 • skrzyżowanie z drogą na Kamień (ok. 2 km) – strażak OSP,
 • skrzyżowanie z drogą na Rogal (ok. 4 km) – strażak OSP,
 • pętla, skrzyżowanie drogi na Słoneczna/Dębe (ok. 5km) - policjant

BIEG – pierwszy zawodnik wybiegnie na trasę ze strefy zmian na parkingu przy tamie ok. godziny 10:40.

 • rozpocznie bieg ścieżką rowerowo-edukacyjną w kierunku plaży głównej, miejsca wodowania łodzi, do mostka na rzece Swędrni i dalej do Domu Seniora, 20 metrów chodnikiem wzdłuż drogi Pośrednik-Krzyżówki, w lewo na drogę gminną szutrową do tamy zalewu, 600 metrów tamą do parkingu do mety.

Miejsca zabezpieczane przez służby porządkowe – oznaczenia na mapce w projekcie tymczasowej organizacji ruchu:

 • skrzyżowanie drogi asfaltowej Pośrednik-Krzyżówki z drogą szutrową (kier. Cierpiatka, Kamień) – strażak OSP,
 • skręt z drogi szutrowej Krzyżówki-Kamień z drogą szutrową Młyńsko-Murowaniec – strażak OSP.

Zamknięcie trasy biegowej w godz. 10.30-12.15.