Jak połączyć się z tłumaczami?

Istnieje kilka możliwości:

- komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB: https://www.facebook.com/koranowiruspjm 

- komunikator skype login: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/

- komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze : nr 609 939 546,

- aplikacja tłumacz on-line języka migowego.

Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.

Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koranowirus/kontakt