Gmina podpisała umowę o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania  balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W związku z tym rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy i mamy nadzieję, że już wkrótce przystąpimy do realizacji zadania. Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski niedługo będą mogli zgodnie z prawem pozbyć się zalegających odpadów.