W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2023r. przez Radę Miejską Gminy Koźminek.

 

Więcej informacji

http://www.bip.kozminek.pl/index.php/wybory-lawnikow