plakat zoriuszka

 

Zespół Zoriuszka to kolejna podróż w czasie, na którą zapraszam Państwa do Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Koźminku, 9 września na godzinę 19.00.

Pieśni, które zostały ocalone od zapomnienia, pamiętające czasy dawniejsze niż możemy przypuszczać, niezmienne przez pokolenia, dekady i stulecia, niosące ze sobą tradycje zmieszane z religiami i wierzeniami, uniwersalne dla wszystkich, którzy żyli bliżej przyrody, z nią i dzięki niej, stając się częścią otaczającego ich świata w sposób większy niż kiedykolwiek nam będzie to dane.

Być może właśnie dlatego muzyka Zoriuszki budzi w nas wspomnienia na poziomie niemożliwym do racjonalnego wytłumaczenia, prowadząc nas przy użyciu dźwięków przez światy z których wywodzimy się wszyscy, przez święto plonów, celebrowanie związku z ziemią i wszystkimi dobrymi duchami, które kiedykolwiek człowiek wymyślił, aby opiekowały się tym, co jest dla niego ważne.

Serdecznie Państwa zapraszam na wycieczkę w przeszłość, przygodę i posłuchanie tego, co będzie brzmieć we wnętrzach, które już znacie.
T.Potemkowski

 

zdjecie

 

Duet „ Zoriuszka” tworzą Alina Karolewicz i Magdalena Urlich, mieszkanki Czaplinka na Pomorzu Zachodnim. Od lat zajmują się muzyką szeroko pojętej słowiańszczyzny, szczególnie zaś dawnych polskich Kresów. Zespół przywraca współczesnym słuchaczom archaiczne formy słowiańskiego śpiewu, wywodzącego się z kultury ludowej. Wielogłosowe pieśni mają charakter obrzędowy lub liryczny, urzekają i wzruszają nie tylko melodią, ale i tekstami zawierającymi obraz dawnych wartości charakterystycznych dla duchowości środkowoeuropejskiej.
Płyta „Głosy wschodu” jest zwieńczeniem ponad dwudziestu lat obcowania artystek z kulturą i muzyką kresów wschodnich oraz Ukrainy, Białorusi i Rosji. To powroty do korzeni mieszkańców ziem Pomorza Zachodniego, którzy w większości właśnie stamtąd pochodzą. To niezwykłe spotkanie z cząstką ich tożsamości, częstokroć zadeptaną, zagłuszoną, zapomnianą.
Poza dawnymi pieśniami słowiańskimi zespół wykonuje również utwory średniowieczne - zarówno sakralne, jak i świeckie.
Artystki pokazały swój kunszt na tak znaczących imprezach średniowiecznych jak: Dni Santoka (2018), XIII Festyn Historyczny „Słowianie i templariusze” w Chwarszczanach (2019), Noc Kupały w Szczecinie (2019), I, II, III i IV Piknik Średniowieczny w Czaplinku (2019, 2020, 2021, 2022 r.), Dni Księstwa Kaliskiego (2021 r.).
Od wielu lat „Zoriuszka” współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Cantilena” z Niemiec, co roku uświetniając festyny w skansenach Ukranenland i Castrum w Torgelow (Niemcy).
W 2020 i 2021 roku „Zoriuszka” współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Huskarl” realizując razem koncerty muzyki słowiańskiej i średniowiecznej oraz projekty (m.in. projekt „Felieton dudziarza”, „Łemkowskie muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych”.