piec

 

KURENDA

1 lipca 2021 r. wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl lub przyjść do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B, pok. Nr 33.

Podpowiadamy, co należy wiedzieć.

KIEDY PODLEGAM OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI?

Gdy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, zarządcą budynku wielorodzinnego lub właścicielem mieszkania, w którym na własną rękę zainstalowałeś  źródło ciepła (np. kozę, piec czy kominek) o mocy do 1 MW.

ILE MAM CZASU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI?

 • 12 miesięcy – w przypadku istniejących budynków, do 30 czerwca 2022 r.,
 • 14 dni – od uruchomienia źródła ciepła – w przypadku nowych obiektów jak i w przypadku obiektów istniejących, w których instaluje się nowe źródło ciepła.

JAKIE DANE SĄ WYMAGANE?

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, klasie kotła i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie)

 

            Szanowni Państwo,

w naszym punkcie dystrybucji darów dla uchodźców  z Ukrainy, brakuje następujących rzeczy:  

 • proszki do prania,
 • płyny do płukania tkanin,
 • płyny do mycia naczyń,
 • gąbki do naczyń,
 • płyny do czyszczenia podłóg,
 • pampersy rozmiar 5,
 • olej do smażenia,

a także „wyprawki szkolnej” dla dzieci idących do naszych szkół. 

Prosimy tych z Państwa, którzy chcieliby pomóc o dostarczenie ww. darów,

do punktu zbiórki w Gminnym Centrum Kultury w Koźminku, w godz. od 8.00 do 16.00

 

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

grafika

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku przyłącza się
do realizacji programu ZA ŻYCIEM w obszarze wskazanym poniżej.

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY.

2.1. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Celem działania jest: podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, poprzez umożliwienie koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej. Osoby do których skierowano wsparcie: niemowlęta oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu do 3. roku życia. Podmioty realizujące: poradnie neonatologiczne, inne poradnie dla dzieci, poradnie/ośrodki rehabilitacji dla dzieci.

Czym jest Program Za życiem ?

Program polega na  kompleksowym, intensywnym i wielospecjalistycznym działaniu mającym na celu pobudzenie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka. Zajęcia w ramach programu Za życiem obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom (prawnym opiekunom), udzielanie instruktażu
i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów przygotowanych do pracy z małymi dziećmi, w skład którego może wchodzić:

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog,)
 • psycholog,
 • logopeda (neurologopeda,),
 • fizjoterapeuta,
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Im wcześniej dziecko trafi pod opiekę specjalistów, tym większe ma szanse na prawidłowy rozwój.

Projekt realizowany jest z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin: Za życiem.

Prosimy o zgłoszenie się do realizacji programu na załączonym formularzu – zał. nr 1.

Załącznik nr 1

 

logoZUSnoweRozwiniecie 1 min

 

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

номер телефону 22 444 02 55

 

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

 

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kliknij na obrazek aby go powiększyć:

 

ulotka ua

 

ulotka ru

 

ulotka pl

 

ulotka en

 

 

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy złożyć w następujących terminach:

 • 14 dni od momentu zamieszkania pierwszego mieszkańca, jeżeli do dyspozycji obywateli Ukrainy udostępniono nieruchomość, która dotychczas miała status nieruchomości niezamieszkałej;
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniła się liczba mieszkańców, dla nieruchomości, dla której już wcześniej została złożona deklaracja.

Zwiększoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić (zgodnie z kwotą wyliczoną w deklaracji) za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących. Deklarację należy składać zawsze, gdy zmieni się liczba mieszkańców (zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób).

Deklarację można złożyć osobiście - w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-80 Koźminek, lub przesłać pocztą na ww. adres, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Informacje dotyczące składania deklaracji oraz kwestii technicznych związanych z obsługą wywozu i wymianą pojemników pod numerem 62 76 38 611.

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony