Informujemy, że w najbliższy piątek i sobotę (23 i 24.04.2021) rozpocznie się mechaniczne zamiatanie ulic przy krawężnikach w miejscowości Koźminek.
Prosimy o nieparkowanie aut na ulicach.
Pomoże to w lepszym wykonaniu prac porządkowych.
Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą, prace odbędą się w innym terminie.

 

175657358 1045337529208635 9008217608557254092 n

 

      Dnia 20.04.2021 r., Burmistrz Gminy przekazała Komendantowi koźmineckiej Policji alkomat, a strażakom z OSP w Koźminku - nowy defibrylator.
      Zakupy dla służb dokonane zostały na prośbę przedstawicieli obu formacji, by podnieść warunki bezpieczeństwa w naszym terenie.

 

176223328 916361282521294 1425252623220866651 n

 

176434855 463350191439432 8133622176895177348 n

 

176530141 106782724792211 4159981368604918902 n

 

176297056 940694246724650 7275263701804044814 n

Mimo pandemii, ograniczeń i utrudnień, w naszym urzędzie załatwią Państwo wszystkie, bieżące sprawy.
Na co dzień też staramy się realizować zadania, które poprawiają komfort życia w naszej Gminie.
Tylko w ostatnim czasie, zamontowaliśmy lampę solarną na skrzyżowaniu ulic Nakwasińskiej z ulicą Ogrodową , by uczynić je bezpieczniejszym a w rynku przygotowaliśmy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

received 492033848818169

 received 129627965811021

received 2268831103247162

 

a2

 

 

 

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

 

Do XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w." został zgłoszony obiekt: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby Ośrodka Kultury i Organizacji Pozarządowych.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Ideą tego Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na obiekt z naszej gminy.

Link do głosowania: 

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebiscite/stage-1/regions/33

dworek glosowanie

dworek glosowanie2

 

flaga i godło

tablicakil

Mieszkańcy gminy Koźminek  już od grudnia 2020 roku, mogą cieszyć się przebudowaną drogą ul. Kilińkiego w miejscowości Koźminek. Ulica Kilińskiego została przebudowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 570 000,00 złotych. Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dotację z budżetu Państwa w wysokości 456 000,00 złotych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota została poniesiona z budżetu Gminy Koźminek.

W ramach zadania kompleksowo została przebudowana ulica o długości 330 metrów. Cała jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltowa o szerokości 5,0 metra. Wykonano chodniki  i zjazdy z betonowej kostki brukowej. Ulica zyskała nowe odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano również wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

smartcapture

smartcapture

20210408 100857

20210408 101058

20210408 101134

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony