W dniu 11 lipca 2024r. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku".

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum:

  1. Pracownia Art-Kons Monika Rzegocińska - Wiącek – Lider konsorcjum
  2. Art Renovum Konserwacja Zabytków Marek Wiącek – Członek konsorcjum

Cena wybranej oferty 358 176,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2

 

W dniu 7 lipca 2024 roku o godz. 16.00, przy strażnicy OSP w Krzyżówkach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego garażu oraz ciężkiego pojazdu pożarniczego marki Jelcz. Na uroczystość Zarząd OSP Krzyżówki – Młynisko zaprosił mieszkańców z sołectw: Krzyżówki i Młynisko. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Gminy Koźminek Monika Nowak, Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Jacek Wolniaczyk, Iwona Michniewicz (włodarz Koźminka ubiegłej kadencji), Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu St. Kpt. Damian Knop,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Koźminku Jan Tomaska, delegacje jednostek OSP z terenu gminy Koźminek i OSP Wielowieś Klasztorna, sołtysi i rady sołeckie Krzyżówek i Młynisk oraz mieszkańcy tych miejscowości. Listy i gratulacje przekazali: Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej Koźminka, Starosta Kaliski, Przedstawiciel Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Druha Krzysztofa Grabowskiego, Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Koźminku. Na uroczystość przybyli także sponsorzy, którzy wsparli budowę garażu. Pozyskanie samochodu pożarniczego Jelcz było możliwe dzięki dotacji z budżetu gminy Koźminek w kwocie 53 000 zł oraz wkładowi własnemu jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko. Poświecenia nowego garażu, pozyskanego pojazdu, a także pamiątkowej tablicy dokonał Ksiądz Proboszcz Maciej Jóźwiak z parafii Koźminek.

1

2

43

6

7

8

9

 

10

11

12

Aktualności

powrót do góry strony