ministereduk

W dniu 4 października 2021r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie Nr MEiN/2021/DPA/761 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę”.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku otrzymała na ww. zadanie dotację celową w łącznej wysokości: 4 580,00 zł tj. na realizację jednodniowej wycieczki do Poznania. Udział w wycieczce weźmie 71 uczniów z klas I-III oraz 5 opiekunów i kierownik wycieczki. Program wycieczki przewiduje m.in.:

 • zwiedzanie palmiarni;
 • zwiedzanie starego rynku obserwacja o 12.00 stukających się koziołków z wieży ratuszowej;
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • zwiedzanie Cytadeli;
 • wizyta w muzeum na Cytadeli.

 

Urząd Miejski Gminy Koźminek odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moskurni.

IMG 7618

IMG 7619

IMG 7620

IMG 7621

IMG 7622

IMG 7623

zbiorkakoc

Rusza zbiórka na zimę dla piesków ze schroniska „Pokochaj Cztery Łapy”.

Jest to schronisko, do którego trafiają bezdomne pieski z terenu naszej gminy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału.

Prosimy o przynoszenie:

- niepotrzebnych kocy, ręczników, prześcieradeł, kołder, czy poduszek oczywiście bez pierza.

- karmę mokrą, suchą, specjalistyczną oraz przysmaki dla psów i kotów

- obroże, smycze i kagańce dla dużych i średnich psów

- garnki i metalowe miski na jedzenie i wodę

- klatki, kosze, legowiska

- zabawki dla zwierząt

- wszystko co służy pielęgnacji zwierząt ( szampony, szczotki i grzebienie dla zwierząt, cążki do obcinania pazurów, nożyczki i maszynki elektryczne do strzyżenia sierści)

Zbiórka trwa do 30 listopada.

Rzeczy można dostarczać do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B pokój nr 33 do Pani Ewy Sobczyńskiej i Joli Wieruszewskiej.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

4 Pułk Kawalerii Xięstwa Warszawskiego odwiedził Koźminek w sobotę 9go października 2021 i zagościł w malowniczym dworku w Koźminku. „Spotkanie z historią”, bo tak nazywało się sobotnie wydarzenie, zlokalizowane było w dworze oraz kilku stanowiskach na terenie parku, choć rozpoczęcie miało miejsce na Placu Wolności.

To właśnie z centrum Koźminka, w asyście mieszkańców, uzbrojeni i zdyscyplinowani ułani, zarówno piesi, jak i konni, przemaszerowali na teren parku. Tam miał miejsce pokaz musztry, widowiskowe salwy z broni długiej, pokaz jazdy konnej oraz ogólnie pojęta prezentacja wojska i mody cywilnej tamtej epoki. Do późnych godzin popołudniowych można było uczestniczyć w spotkaniach z rekonstruktorami, którzy licznie przybyli do dworu w Koźminku praktycznie z całej Polski.

Nasi goście prezentowali zarówno bardzo wysoki poziom odtwarzanych postaci, dokładność w rekonstruowanych strojach i uzbrojeniu aż po najdrobniejsze detale, ale również imponowali ogromną wiedzą nie tylko fachową, ale też anegdotyczną na temat życia dworu, ułanów, wojen i wszelkich rozmaitości tamtych czasów.

Mieliśmy wyjątkową okazję obserwować odpowiednio ubrane osoby w stosownym otoczeniu dworskim. Można powiedzieć, że dwór ożył dawnym życiem, a nasi goście znaleźli właściwe dla siebie miejsce.

P1300953

P1310005

P1310017

P1310025

P1310057

P1310517

P1310818

 

W piątek, 8 października, po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do organizacji Akademii Koźmineckiej. Nowo powstałe Gminne Centrum Kultury w Koźminku w sposób naturalny stało się gospodarzem spotkania z dwoma znanymi w całej Europie odtwórcami i rekonstruktorami. Jako pierwszy wystąpił Maciej Zapaśnik, prezes Polskiego Zrzeszenia Broni Dawnej oraz szef 4go Pułku Piechoty Xięstwa Warsawskiego. Opowiadał o stroju, uzbrojeniu i zwyczajach wojennych ułanów oraz o sytuacji militarnej w Kaliszu i okolicach na początku 1813 roku, w wyniku której ułani pojawili się właśnie między innymi w Koźminku.

Część druga spotkania to Marta Veil, która opowiadała o tajemnicach garderoby kobiet z początku XIX wieku, prezentowała poszczególne części ubioru oraz mnogość dodatków z tamtych czasów. Warto poszukać Marty Veil np. na youtube i dowiedzieć się więcej o kosmetykach z XIX wieku, modzie w Paryżu czy życiu kobiet epoki napoleońskiej.

P1300758

P1300874

P1300905

P1300910

P1300970

Wielkopolski Bezpieczny Rower – WIBEROO  to dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. E-usługa umożliwia rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa wielkopolskiego, swobodny dostęp do danych roweru w systemie oraz ich ewentualne oznaczanie jako zaginionych.
 
Znakowanie w ramach usługi WIBEROO - Wielkopolski Bezpieczny Rower odbędzie się 13 października 2021r. ( środa) przy Komisariacie Policji w Koźminku, w godzinach od 9.00 do 12.00.

rower

 

W dniu 6 października Burmistrz Gminy Koźminek wzięła udział w I Konferencji inaugurującej cykl spotkań pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

image1

IMG 7732

enerrol

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach Programu Priorytetowego „Agronenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

 Terminy składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia od 01.10.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu:

WFOŚiGW w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań

lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług  Administracji Publicznej (ePUAP):

/wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 Beneficjenci:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu::
   1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   3. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
   4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ1, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
 2. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

 Wysokość dofinansowania:

Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w zależności od mocy instalacji), zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania pożyczki znajdują się na stronie Funduszu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/10537-2/

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony