Trwają roboty budowlane w miejscowości Osuchów w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” – etap I w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek”.

   Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.

  Wartość inwestycji 975 222,22 zł.

   Zakończenie zadania planowane jest do 31 lipca 2021r.

 

 

Osuchow 2 002

Osuchów 1 002


   Kilka dni temu, ze smutkiem przyjęliśmy informację, że symbol wsi Józefina, wyjątkowa „Pani Bocianowa”, zginęła potrącona przez samochód osobowy. Niefrasobliwa kierująca pojazdem, zjechawszy na pobocze wjechała na ufnego ptaka – zabijając go na miejscu.
   Ten bocian był w naszej gminie i w tym miejscu – od bardzo dawna. Po urazie skrzydła, zostawał w Józefinie przez cały rok. Opiekowali się nimi wspaniali mieszkańcy, przy gospodarstwie których zbudowane jest gniazdo. Państwo Szmajdzińscy dokarmiali i chronili zwierzę, traktując je niemal jak członka rodziny.
   To strata dla wszystkich nas, gdyż historia naszej Bocianicy jest fascynująca. Nie było chyba w całym kraju drugiego, takiego ptaka, który zimował w Polsce.
   W tym roku, trójkę młodych stara się wychować samotny ojciec. Na szczęście (jak zwykle) wielkim wsparciem otoczyła go rodzina Państwa Szmajdzińskich).
  Pierwszą zimę 2005/2006 bocianica spędziła u sołtysa w Józefinie, prawdopodobnie miała uszkodzone skrzydło, które nie pozwalało jej odlecieć.
   Nauczyła się dożywiania i tak już została. Przez 16 lat bocianica, mieszkała przez cały rok w Józefinie u jednego z gospodarzy, cały rok spędzała w swym gnieździe do ludzi zbliżała się tylko na bezpieczną odległość, około 20 m.
   Gniazdo na słupie wcześniej zajmowała inna para bocianów, jednak Bocianica ich „wyprosiła”.
    Miała swoje wybrane miejsce jedzenia, gdy była głodna sfruwała z gniazda i czekała. W okresie zimowym jadła 2 razy dziennie po około 20 dkg najczęściej wątróbki, natomiast w okresie odchowu młodych praktycznie czekała na jedzenie cały czas (dziennie około 1kg).
   Z obserwacji gospodarzy wynika, że wyczuwała pogodę, nie lubiła wiatru i deszczu. Jeśli decydowała się spać poza gniazdem to w odległości 20 do 30 m od zakrzewień.
   Corocznie powracał do niej ten sam partner - młodszy od niej, mieli najczęściej 2-3 młode, które były zawsze do tygodnia wcześniej niż u innych bocianich par.
   Jako ciekawostkę, można podać, że żyjący w pobliżu człowieka i lubiany bocian znalazł się w wielu przysłowiach. Jest to dowód jak bardzo bocian był związany z życiem ludzi na wsi.
  Bociek jest! Wiosny wiest (czyli staropolskie zwiastun). Jak przylecą żurawie, bierz się do grochu prawie; jak przylecą bociany, pierwszy zagon zasiany. (żurawie przylatują już w lutym i często są mylone z bocianami) Bocian na ogonie jaskółkę przynosi. (jaskółki zjawiają się u nas około 20 kwietnia) Jak na Gertrudę (17.III) bociek na gnieździe siędzie, wiosna szybko przybędzie. Gdy bocian na święty Józef (19.III) przybędzie, to śniegu już nie będzie. Gdy na Józefa bociek siędzie, zimy więcej już nie będzie. Na święty Józef bocian na stodole, gburze szykuj sochę i jedź orać pole. Jak na święty Józef bociek przyleci, to na skrzydłach resztki śniegu przynosi. Jak na świętego Józefa bociany przybędą, to choroby zbożom nic szkodzić nie będą. Na Zwiastowanie (25.III) zlatują się bocianie. Na Zwiastowanie przybywaj bocianie. Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie. Na świętego Franciszka (2.IV) zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany. W dzień Wojciecha (23.IV) świętego, ptaki przylatują jego. Na święty Wojciech zniesie jajko bociek. Na świętego Izydora (10.V) dla bociana pora. Na Spasa (6.VIII) boćki do cieplic, a bąki do lasa. Kiedy bocian u nas trwa po Bartłomieju (24.VIII) mnogi, tedy zima letka będzie, opał niedrogi. Na Bartłomieja Apostoła bocian do drogi dzieci woła. Jak bocian przyleci, możecie wyjść na dwór dzieci. Boćki przyleciały - podwieczorki wróciły, boćki odleciały - podwieczorki zabrały. Na jednej łące wół patrzy trawy, a bocian żaby. I bocian wszystkich żab nie wyłowi. Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki, powiedziały bociany, że niedobre są zmiany. Wkradł się jak wróbel w bocianie gniazdo.

 

received 642141303851555 002

received 870444963539444 002

received 305075831103160 002

 

   W dniu 1 czerwca 2021r. w sołectwie Pietrzyków odbyły się wybory sołtysa. Po wygaśnięciu mandatu śp. Wioletty Trawnik, nowym sołtysem została pani Ewa Ochlik.

   Na zebranie przyszło 32 mieszkańców wsi, którzy jednogłośnie wybrali panią Ewę na swojego przedstawiciela.

  Serdecznie gratulujemy, życząc satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

194709948 162519109220485 4711533192474323584 n

195313936 1458593264489274 1891120517878809237 n

194743752 844279209773393 8103551217009765081 n

 

Wystawa „PIELGRZYMKA PRZEZ ŻYCIE”

w Kaplicy Augsbursko — Ewangelickiej w Koźminku,

będzie otwarta dla zwiedzających

w dniu 3.VI.(czwartek)

w godzinach 14.00-19.00.
Eksponaty pokazują życie naszych przodków od poczęcia aż do samej śmierci.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

IMG 20210502 115913 resized 20210602 080257362 002

IMG 20210502 122917 resized 20210602 080654005 002

IMG 20210502 121317 resized 20210602 080654602 002

IMG 20210502 121428 resized 20210602 080258557 002

IMG 20210502 120836 resized 20210602 080258008 002

IMG 20210502 115930 resized 20210602 080257739 002

 

Drodzy Mieszkańcy, w związku z NSP 2021 informujemy, że Rachmistrzowie spisowi kontaktują się telefonicznie z następujących numerów: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99. Prosimy o odbieranie telefonów.

 Przypominamy, że NSP 2021 jest obowiązkowy.

Przypominamy również, że internetowo można się spisać  w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek w pokoju nr 2 na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

rachpamietaj

 

31 maja w pięknej scenerii i przy wymarzonej pogodzie na stawie cegielnia w Koźminku odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Koźminek dla dorosłych i dzieci (z okazji Dnia Dziecka). Zawody zorganizowało PZW Koło Opatówek Sekcja Wędkarska Koźminek. Nad porządkiem czuwali sędzia główny - Zbigniew Marszał oraz sędzia sekretarz Grzegorz Glapa.
O puchar walczyło 20 zawodników (seniorów) oraz 6 początkujących wędkarzy (dzieci).
Zestawienie wyników przedstawia się następująco:
a) kategoria seniorzy, rodzaj zawodów- spławikowe:
I miejsce – B. Tokarek;
II miejsce- P. Murawski;
III miejsce- A. Drobnik;
b) kategoria dzieci do lat 16, rodzaj zawodów- spławikowe:
I miejsce – E. Richter.

12zzz

11zzz

10zzz

9zzz

8zzz

7zzz

5zzz

4zzz

 

3zzz

6z

4z

2z

 

    27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

    W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.  "Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego" - czytamy również w uchwale.

    Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.

  Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

 

images

 

    Pomimo pandemii i obostrzeń z tym związanych, zabytkowy dworek w koźmineckim parku tętni życiem. Przez cały tydzień, budynek jest miejscem spotkań wielu, różnych grup.

    I tak, poniedziałkowe i piątkowe wieczory zarezerwowane są dla naszej orkiestry dętej. Pod czujnym okiem i uchem dyrygenta, członkowie orkiestry doskonalą swoje umiejętności.

   Kultywowaniem i upowszechnianiem rodzimej kultury ludowej, zajmuje się zespół śpiewaczy Koźminiacy. Zespół ma swą siedzibę w jednym z pomieszczeń. Cotygodniowe, piątkowe spotkania napełniają zabytkowe pomieszczenia gwarem i śpiewem.  

   Mieszkańców chcących zadbać o sprawność fizyczną, na zajęcia zaprasza „Yoga studio Kalisz”. Ćwiczące panie (choć są też szczęśliwcy płci przeciwnej), upodobały sobie poniedziałkowe i środowe popołudnia.

   Wtorek i czwartek to dni, kiedy w dworku dyżurują specjaliści od spraw przemocy w rodzinie, terapii i uzależnień dorosłych oraz pani psycholog.

    Natomiast w środowe popołudnia, ze swoimi podopiecznymi, zajęcia prowadzi przemiła pani Ewa – logopeda.

   W przytulnych pomieszczeniach dworku, znalazło się oczywiście miejsce dla koźmineckiego koła pszczelarzy, członków ZBOWiD-u czy koła AA. Regularnie odbywają się szkolenia seniorów, badania profilaktyczne.

   Już w czerwcu stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizuje kolejną akcję zbiórki krwi. Tym razem w zabytkowych pomieszczeniach dworku.

    A w weekendy, atrakcyjny wystrój przyciąga szczęśliwców chcących powiedzieć sakramentalne „TAK” przed urzędnikiem stanu cywilnego właśnie w dworku.

   Przyległy park to miejsce spacerów, treningów, spotkań towarzyskich czy amatorów wędkarstwa. Częstymi gośćmi jest także dziatwa szkolna oraz najmłodsi z „klubu malucha” w Koźminku. Planowane na drugą połowę roku otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury, pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zabytkowego budynku.

 

1aa

 3j

 

2j

 

4j

mojwoda

Jeszcze tylko do 10 czerwca 2021 r. będzie można składać elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami, z tożsamą sumą kontrolną) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Program „Moja Woda” to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Do 7 maja br. do wojewódzkich funduszy wpłynęło 14,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 69 mln złotych, które w 68 proc. wyczerpują budżet naboru w 2021 roku przewidziany w wysokości 100 mln zł.

Informacje o zakończeniu naboru zostały zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1781,ostatni-miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda-.html oraz http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1795,ostatni-miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda-2-0-.html

 Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem:

https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/ (ogólne zasady programu)

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony