Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
•    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
•    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

W załączniku przekazujemy ulotki:

 

Zielona Karta PIU A4 PL


Treść komunikatu po ukraińsku:

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

 

Zielona Karta PIU A4 UA

 

 

    Szanowni Państwo,
na terenie naszej Gminy jest wiele gestów pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
    Niektóre polegały wprost na zaproszeniu ich do swojego domu i zaoferowaniu pomocy i opieki.
Biorąc pod uwagę, konieczność usystematyzowania działań obejmujących uchodźców (opieka szkolna i lekarska, sprawy socjalne) bardzo proszę o telefoniczną informację, kto z Państwa gości rodziny z Ukrainy, które opuściły swoją ojczyznę w związku z wojną.


Bardzo proszę o informacje do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek
tel: 62 7638609.

 

zoltytydzien 2

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B) wywołane jest zakażeniem wirusem HBV. Wirus przenoszony jest poprzez kontakt z zakażoną krwią oraz płynami ustrojowymi. Innymi czynnikami ryzyka są transfuzje krwi, dializy, akupunktura, wykonywanie tatuażu, czy korzystanie z tych samych przyborów higienicznych.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w wieku od 37 do 64 lat, którzy są aktywni zawodowo.

Mieszkańcy Gminy Koźminek mogą się zaszczepić w dniu 15 marca 2022r w godzinach pomiędzy 13.00 a 16.00 w pałacu w Koźminku, po uprzednim zapisaniu telefonicznym.

Wszystkich chętnych oraz zainteresowanych bezpłatnymi programami zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerami

800 808 006 lub 731 541 455

 

Kliknij na obrazek aby go powiększyć:

 

ulotka ua

 

ulotka ru

 

ulotka pl

 

ulotka en

 

 

fundusze eu

 

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych
i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi przebiegają sprawnie i zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Poniżej przedstawiamy stan ich realizacji.

W ostatnim okresie wykonano m.in. zbrojenie i betonowanie ścian hali przygotowania wsadu, zbrojenie i betonowanie płyty dennej fermentera, zbrojenie ścian fermentera, instalację ogrzewania ścian fermentera, montaż elementów technologicznych
w deskowaniach ścian fermentera, zbrojenie oraz betonowanie ścian i stropów hali odwodnienia pofermentatu. Wykonano także zbrojenie i betonowanie płyty dennej zbiornika ścieków technologicznych. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali przygotowania wsadu. Trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych.

Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

bezpieczna kobieta plakat

 

Jak corocznie serdecznie zapraszany wszystkie Panie do uczestnictwa w nieodpłatnym XII Programie Bezpieczna Kobieta, którego organizatorem jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz związki zawodowe służb mundurowych (Służba Więzienna, Policja).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 10.03.2022 r. o godz.19.30 przy ul. Nowy Świat 4 (Akademia Kaliska, sala zielona).

Na spotkaniu uczestniczki zapoznają się z grafikiem zajęć. Zajęcia obejmują: techniki z samoobrony, przepisy ruchu drogowego, psychologia, przepisy prawne, pierwsza pomoc przedmedyczna, fitness oraz zagrożenia życia codziennego.

Zajęcia będą przeprowadzone w obiektach Akademii Kaliskiej. Zajęcia prowadzą profesjonaliści, specjaliści w określonych obszarach, wykładowcy Akademii Kaliskiej oraz przedstawiciele (oficerowie) służb mundurowych.

Na zakończenie programu, każda uczestniczka otrzyma gaz pieprzowy oraz certyfikat. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim Paniom na terenie Państwa gminy.

Serdecznie zapraszamy.

 

Organizator szkolenia:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych.

Koło Naukowe Komandos przy Wydziale Nauk Społecznych.

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

 

Załączniki:

Więcej informacji o zajęciach

Grafik zajęć 2022

 

MG2022 DolaczdoAkcji kwadrat800

 

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos Fundacji Batorego w edycji 2022. Do ogólnopolskiej akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i grupy nieformalne z całego kraju, które działają dla lokalnych środowisk. Akcja Masz Głos wesprze ich w tym, aby swoje działania zrealizowali ze współpracy z miejscowymi władzami i mieszkańcami. Zgłoszenia do poniedziałku 14 marca przez formularz. Udział w projekcie trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. W finalne najlepiej zrealizowane inicjatywy mają szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

 

Załącznik:

MaszGlos_info_regionalna_wlkp.pdf

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony