Każdy kto ma problemy z zalogowaniem się do aplikacji spisowej Narodowego Spisu Powszechnego może skorzystać z infolinii 22 279 99 99.

Wystarczy wybrać 1 a następnie 2 „pomoc i informacje o NSP”.

Polecamy spisywanie się przez Internet ponieważ jest to najszybsza i najwygodniejsza forma udziału w spisie powszechnym. Wystarczy wejść w dogodnym dla siebie czasie na spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Czy wiesz, że spisując się przez internet można wygrać atrakcyjne nagrody? Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca br. – rozlosowanych zostanie 16 samochodów osobowych. Szczegóły, harmonogram pozostałych losowań i regulamin na stronie loterii.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.

 

spis zalogowanie

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że po wielu latach dociekań i starań, dokonana została zmiana uznana przez Komisję Heraldyczną - w kwestii Herbu naszej Gminy.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 roku, został zatwierdzony projekt, który od tego momentu staje się oficjalnym Herbem Gminy Koźminek.
Zatem - od tej chwili, stary (niezatwierdzony i niepoprawny herb) zostaje zamieniony na nowy, którym należy się posługiwać.


Skrawek historii z wniosku o nadanie herbu.


Jak wykazano w materiale historycznym najstarsze wizerunki godła Koźminka, zachowane na pieczęciach miejskich pochodzących z XVI-XVIII w oraz wydawnictwach heraldycznych, nie różnią się zbytnio od siebie. Praktycznie przez cały okres funkcjonowania miasta magistrat Koźminka używał pieczęci herbowej o podobnej treści ikonograficznej, a właściciele miasta pieczętowali dokumenty własnymi pieczęciami z herbem własnego rodu. Symbolika eksponowana w ikonografii pieczęci prezentująca wieżę blankowaną, w której polu na tarczy herbowej godło szlacheckiego herbu Zaremba, trwała w całym okresie staropolskim, aż do ostatniego rozbioru Polski. W późniejszym okresie zapomniano na jakiś czas o pierwotnym herbie Koźminka.
Chcąc nadać herbowi Koźminka prawidłowy kształt i bardziej współczesny charakter, tak by mógł służyć on całej Gminie, wskazane jest przy opracowywaniu nowych weksyliów odwołać się najstarszych przekazów źródłowych. Należy też pamiętać, by przy procesie tworzenia znaków samorządowych zachować jak najwięcej cech odpowiadających okresowi staropolskiemu. Współczesne weksylia Koźminka muszą zatem łączyć w sobie bogactwo staropolskiej tradycji heraldycznej i ponadczasową estetykę. Eksponowanie ich przez władze i mieszkańców Gminy ma bowiem przysparzać im dumy i chęć identyfikowania się z nimi.

Projekt herbu należy opisywać następująco:


W polu błękitnym ceglana wieża o trzech blankach srebrna (biała). Na wieży, francuska tarcza herbowa dwudzielna cięta w pas. W polu pierwszym (górnym), złotym, półlew wspięty, czarny, w prawo; w polu drugim (dolnym), czerwonym, cztery kamienie heraldyczne (romby) (3 i 1) czarne.


Symbolika


Geneza symboliki eksponowanej na pieczęciach Koźminka i w projekcie herbu Gminy Koźminek sięga odległych czasów. Wieża, baszta, minaret to od najdawniejszych czasów pojedyncza budowla obronna bądź też fragment zamku obronnego. Wieże wznoszone były po to, aby móc na czas dostrzec nadciągające niebezpieczeństwo (wroga, kataklizm, np. pożar itp.). Są wyrazem czujności, ochrony, ale też potęgi i siły. Budowano również wieże oblężnicze, o konstrukcji drewnianej, na płozach lub kołach, z otworami strzelniczymi, z pomostem do szturmowania murów i taranem. Oprócz tych wież stawiano jeszcze wieże wiatrów pełniące funkcję wiatrowskazu i zegara (starożytna Grecja), wieże strażackie, ratuszowe, kościelne itd. Wieża rozumiana była też w dawnej Polsce jako kara, a dokładniej kara więzienna. Tu bowiem zamykano przestępców za popełnione przewinienia - na dole wieży, w piwnicy, lochu, umieszczano tych z cięższymi wyrokami, na górze - piętrze, tych co dopuścili się mniejszych przestępstw. Widać więc, że różne były motywy budowania wież i różne ich przeznaczenie. Podobnie jest z symboliką wieży. Możliwość wspinania się na wieżę, w górę, stwarza człowiekowi bogatą gamę odczuć. Samo wchodzenie wyzwala odczucie wspinaczki górskiej, ludzie w dole wydają się mniejsi, niebo staje się bliższe, a wysiłek związany z wchodzeniem staje się przyjemnością, dowodem pokonania własnych słabości. Zdobycie szczytu wieży znaczyło też symboliczne dotarcie do samego nieba. Wieża była łącznikiem tego, co na górze z tym, co na dole. Mówią o tym liczne legendy, bajki, mity. Także Biblia wspominając o wieży Babel, budowanej przez potomków Noego, informuje, że miała ona sięgać nieba, by w ten sposób nawiązać łączność między niebem a ziemią. Wieża Babel jest symbolem pychy i dumy oraz braku umiaru.
Średniowieczna ikonografia przestawia też wieżę jako symbol ludzkiej pychy i zarozumiałości, uwidoczniony w postaci spadającego głową w dół człowieka. Wieża z winnicy Pańskiej, ustawiona pośrodku, symbolizuje, wszystko widzący wzrok Boga, przenikający wszelkie zło, i czyni je nieszkodliwym. Wieża to także bastion dobra, chroniący przed oddziaływaniem zła, to Boża ochrona i opieka. W Ewangelii Jezus zestawia wieżę z winnicą – wieża to stróże Kościoła, Apostołowie i ich następcy chroniący winnicę, czyli Kościół. Do wieży przyrównywana jest też Matka Boża w Litanii Loretańskiej (wieża Dawidowa, Wieża z kości słoniowej), czyli mająca i dająca samo dobro oraz izolująca od życia i nakłaniająca do koncentrowania się nad sferą duchową.
W godle Koźminka widnieje także półlew. Lew uważany jest za króla zwierząt na ziemi. Od zawsze budził jednocześnie podziw i strach, co czyniło z niego zjawisko nadprzyrodzone. Lew był źródłem kontrastujących z sobą metafor: dobra i zła, boskości i zwierzęcości, miłości i krwiożerczości, łagodności i drapieżności. Lwami przyozdabiano trony i pałace władców. Lew symbolizuje majestat, potęgę, wielkość, siłę, męstwo, odwagę, zwinność. Lew symbolizuje także boską moc, ducha życia, czujność, płodność. Jest tradycyjnym wrogiem orła i smoka. Należy do najpopularniejszych godeł. Występuje w herbach wielu państw i krain, m.in.: Palatynatu, Belgii, Flandrii, Miśni, Bułgarii, Czech, Luksemburga, Hestii, Turyngii, Szkocji, Leonu, Holandii, Norwegii, Finlandii, Persji, Tadżykistanu, oraz ziem (województw) i miast m.in.: dawnego województwa ruskiego, brzesko-kujawskiego, powiatu dobromilskiego, ziemi spiskiej, Kutna, Krosna, Krynek, Pyskowic, Lwówka, Legnicy, Kłodzka, Kątów Wrocławskich, Gorlic, Działoszyc, Dębna. Lew widnieje także w wielu godłach szlacheckich, m.in. w herbie: Zaremba, Przosna, Prawdzic.
Ponadto w godle Koźminka występują również kamienie szlachetne (heraldyczne). W znaczeniu ogólnym kamień jest symbolem praprzyczyny, istnienia, kości Matki-Ziemi, Słońca, ognia, potęgi, Boga, Chrystusa, Kościoła, próby, męczeństwa, śmierci. Symbolikę kamienia odnajdujemy przeważnie w herbach wywodzących się z kręgów masońskich. Kamienie szlachetne widnieją w herbach szlacheckich m.in.: w herbie Sulima, Zaremba, Dryja.
Oprócz godła istotnym elementem składowym herbu są barwy, zarówno godła, jak i pola tarczy, w którym jest ono umieszczone. Dla pola tarczy przyjęto w projekcie herbu jedną barwę - błękitną. Wieża jest barwy srebrnej, pole tarczy herbowej na wieży jest barwy złotej i czerwonej, lew barwy czarnej, kamienie szlachetne (heraldyczne) barwy czarnej. Barwy użyte w projekcie herbu są zgodne z zasadami sztuki heraldycznej i dobrze wpisują się w zespół polskich herbów państwowych i samorządowych.

Symbolika barw:

  • złoto – symbolizuje cztery cnoty: wzniosłość, delikatność, otuchę, życzliwość, z ciał niebieskich Słońce, z dni tygodnia – niedzielę;
  • srebro – symbolizuje pięć cnót: czystość, niewinność, pokorę, uczciwość, niepokalaność, z ciał niebieskich – Księżyc, z żywiołów – wodę, z dni tygodnia – poniedziałek;
  • czerwień – symbolizuje dwie cnoty: odwagę i waleczność, z ciał niebieskich – Saturna, z żywiołów – ogień, z dni tygodnia – sobotę;
  • błękit – symbolizuje trzy cnoty: wzniosłość, piękność, pochwałę, z ciał niebieskich – Wenus, z żywiołów – powietrze, z dni tygodnia – piątek;
  • czerń – symbolizuje pokorę, bogactwo, żałobę, usposobienie melancholijne, z ciał niebieskich – Marsa, z żywiołów – ziemię, z dni tygodnia – wtorek;


Symbolikę połączonych barw z projektu herbu gminy Koźminek, czyli czerwoną, srebrną, złotą, błękitną i czarną, odczytywać możemy jako trwałą radość, dobroć, miłosierdzie, powściągliwość, cześć, odwagę, doniosłość, pokój, nadzieję.

Herb można umieszczać na: sztandarze, fladze, (w całości lub godło), pieczęciach urzędowych i innych oznakach władz gminnych (wójta, jego zastępcy, przewodniczącego rady i jego zastępców, członków rady), na budynkach, które są siedzibą władz samorządowych gminy, a także we wnętrzach tychże budynków, budynkach będących własnością samorządu, na pismach, okolicznościowych drukach, wizytówkach władz gminnych (za zgodą rady, a także niższych urzędników), na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze samorządu, słupach granicznych tzw. witaczach, pojazdach, transparentach umieszczanych przy drodze.

Używanie herbu przez osoby nieurzędowe jest dopuszczalne za zgodą Rady Gminy. Może ono mieć jednak charakter tylko czasowy.

 

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu herbu

 

herb 1

 

 

herby

 

Późnobarokowy dworek w Koźminku jest ozdobą naszego miasta. Zbudowany został w drugiej połowie wieku XVIII dla Józefa Kiełczowskiego i jego żony Salomei z Walewskich. Obecny kształt pałac zawdzięcza przebudowie jaką przeprowadzono w latach 1906-1907 staraniem Marii z Mielęckich i jej męża przemysłowca Tadeusza Handkego. Niestety wnętrza pałacowe przez splot wydarzeń historycznych pozbawione są oryginalnego wyposażenia. Dlatego cieszy nas fakt pozyskania każdego , nawet najdrobniejszego elementu który ozdobi puste ściany.

Dzięki firmie COGITO pana Sebastiana Łaźniaka która właśnie w dworku przeprowadzała bezpłatne badania znamion w ramach programu „STOP CZERNIAK” możemy państwu zaprezentować wyjątkową grafikę.

„Kościół Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Koźminku.”

Grafika zamieszczona była w Tygodniku Ilustrowanym z 1865 roku.

Oryginalny drzeworyt sztorcowy, kolorowany, XIX wiek. Wymiar grafiki 17,4 x 18,6 cm.

Wyszperana przez Pana Sebastiana w Warszawskim antykwariacie już wkrótce zawiśnie w dworku.

Serdecznie dziękujemy!

 

Czerniak 1

 

KAS

 

• Nowa usługa w serwisie e-Urząd Skarbowy umożliwia wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki.
• Dzięki temu wspólnicy ok. pół miliona spółek mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego sprawdzić dane swojej firmy.

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła elektroniczne udogodnienie dla wspólników spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego, poza dostępem do swoich danych osobowych, będą mieli oni dostęp do danych identyfikacyjnych spółki zgłoszonych do urzędu skarbowego m.in. w zakresie adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych.

„Wspólnicy mogą szybko i wygodnie zweryfikować czy dane są prawidłowe i aktualne. Nie będą już musieli w tym celu przychodzić do urzędu skarbowego.” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Usługi e-Urzędu Skarbowego


e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany będzie etapami do września 2022 r.

W tej chwili użytkownicy mogą już m.in. złożyć zeznanie PIT w ramach usługi Twój e-PIT, uzyskać informacje o statusie zwrotu podatku, przekazać pismo do urzędu skarbowego, zaktualizować swoje dane oraz uzyskać informacje o mandatach.
Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w e-US dostępna jest aplikacja e-mikrofirma, umożliwiająca prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne.


Usługi i funkcjonalności e-US planowane w kolejnych etapach


Pod koniec 2021 r. e-US umożliwi pobieranie zaświadczeń m.in. o niezaleganiu w podatkach. Wtedy również planowane jest wdrożenie usługi dla notariuszy (elektroniczne przesyłanie aktów notarialnych do urzędów skarbowych).

W 2022 r. planowane jest wprowadzenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje. W tym samym roku zostanie również udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rusza Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Wystarczy, że spiszesz się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcisz do tego rodzinę i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Pamiętaj, że spis trwa do 30 września 2021 r. i jest obowiązkowy!
Zadanie konkursowe polega na zachęceniu przez gminy jak największej liczby osób do spisania się przez Internet za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.
Konkurs trwa od 15 lipca do 30 września 2021 r. Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r. Lista zwycięskich gmin zostanie opublikowana na stronie https://spis.gov.pl/ oraz w mediach społecznościowych GUS i podległych Prezesowi GUS jednostkach statystyki publicznej.
Dowiedz się więcej! Szczegóły i regulamin konkursu na stronie https://bit.ly/2Udqlkj.

 

Konkurs prezesa

interne spis

 

Zachęcamy do udziału w konkursie związanym z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - Złap spis w gminie !

 

złap spis

 

 

 

ZUS mały

Tradycyjne urzędy, w których trzeba czekać w kolejkach i w których traci się czas i energię, odchodzą powoli do lamusa. E-usługi są dostępne na każdym kroku i dla każdego – również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Elektronicznie można też otrzymywać z ZUS świadczenia – wystarczy założyć konto w banku i zmienić sposób wypłaty zasiłku, emerytury czy renty.


E-urzędy i e-usługi dla obywateli są w Polsce powszechnie dostępne. Coraz więcej spraw możesz załatwić szybko, wygodnie i w dowolnym momencie, bez wychodzenia z domu. Najczęściej wystarczy mieć konto w banku i profil zaufany. Tak samo jest w ZUS. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz usłudze e-wizyty w ZUS możesz załatwić wiele spraw. Bez osobistego kontaktu możesz również otrzymywać z ZUS świadczenia.


ZUS to nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sytuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą pracować.


Dlatego jeśli jesteś młodą mamą – pobieraj zasiłek macierzyński na konto w banku. Nie musisz co miesiąc czekać na listonosza lub iść na pocztę. Spędzisz więcej czasu ze swoim dzieckiem, a dzięki bankowości elektronicznej będziesz mieć dostęp do swoich pieniędzy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz nawet dostawać powiadomienie SMS z banku, że pieniądze z ZUS właśnie wpłynęły na Twoje konto. Dzięki temu, jako nowoczesna mama, masz wszystko pod kontrolą. Konto w banku pozwoli Ci lepiej zarządzać Twoimi finansami, a Ty będziesz mieć po prostu więcej czasu dla siebie i swojej rodziny.


Podobnie jest gdy pojawi się choroba i nie możesz normalnie pracować. Po co się zastanawiać, kiedy w końcu zapuka do drzwi listonosz lub prosić kogoś o pomoc. Jeśli masz konto w banku, wszystko możesz załatwiać online – zasiłek chorobowy z ZUS dostaniesz na konto, rachunki zapłacisz przez internet, a zakupy zrobisz w e-sklepie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

ZUS towarzyszy nam tak naprawdę przez całe życie. Dlatego nie komplikujmy sobie życia i wszystkie świadczenia z ZUS pobierajmy na konto. A jeśli musisz załatwić jakąś sprawę w ZUS – załóż profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (www.zus.pl/portal/logowanie.npi), umów się na e-wizytę (www.zus.pl/e-wizyta) lub zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) i o wszystko zapytaj.

Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wlkp.

 

infografika BZB bezpieczeństwo w 3 krokach 002

 

ZUS mały

 

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca.


Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu.


Prowadzący sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Muszą jednak spełnić warunki wskazane w przepisach i wykazać m.in. spadek przychodów o 40 proc. w określonych miesiącach. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków, o ile nie mają zaległości na koncie – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą też mogli uzyskać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Aby uzyskać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK.


Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Posłuży do tego wniosek RDZ-M.


Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Tam również ZUS zamieści informację o statusie wniosku. Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można złożyć do końca września.


ZUS do tej pory udzielił wsparcia przedsiębiorcom na ok. 37,5 mld złotych. W ramach wszystkich odsłon tarczy antykryzysowej Zakład realizował różne formy wsparcia, w tym zwolnienie ze składek (15 mld zł) oraz świadczenie postojowe (6,4 mld zł).

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony