W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Burmistrz Gminy Koźminek informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 14 maja 2024 r. do 21 maja 2024 r.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz w siedzibie urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek  – pokój nr 2.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

straty

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

- kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie).

- kserokopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),

- w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (również uprawy, w których straty nie wystąpiły).

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r., liczba zwierząt podanych we wniosku -  zgodna z IRZ.

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą !

 

Wniosek o oszacowanie strat

Załącznik do wniosku: Zgoda na przetwarzanie daych osobowych

 

I sesja Rady Miejskiej Gminy Koźminek i Burmistrza Gminy kadencji 2024-2029

 DSC9630

 DSC9635

 DSC9644

 DSC9649

 DSC9656

 DSC9662

 DSC9668

 DSC9672

 DSC9680

 DSC9681

 DSC9690

 DSC9694

 DSC9699

 DSC9706

 DSC9711

 DSC9714

 DSC9722

 DSC9726

 DSC9736

 DSC9738

 DSC9746

 DSC9748

 DSC9752

 DSC9754

 DSC9762

 DSC9765

 DSC9781

 PHT0001

 PHT0002

 PHT0003

 PHT0009

 PHT0011

 PHT0013

 PHT0014

 PHT0017

 PHT0019

 PHT0020

 PHT0025

 PHT0028

 PHT0031

 PHT0034

 PHT0036

 PHT0038

 PHT0040

 PHT0042

 PHT0045

 PHT0049

 PHT0051

 PHT0053

 PHT0055

 PHT0057

 PHT0059

 PHT0063

 PHT0065

 PHT0068

 PHT0072 PHT0078 PHT0098

 PHT0108

 PHT0116

 

W dniu 3 maja 2024 r. w miejscowości Bogdanów odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Święto Strażaka. Impreza została połączona z jubileuszem 75 - lecia jednostki OSP Bogdanów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Koźminku. Dalsza część uroczystości odbyła się przy strażnicy w Bogdanowie. Uroczystość jak co roku uświetniła swoją obecnością Miejsko - Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka.

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu  Krzysztof Nosal oraz Prezes ZOGZOSP RP w Koźminku Jan Tomaska dokonali dekoracji sztandaru jednostki Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przyznanym przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Historię jednostki przedstawił jej obecny Prezes Seweryn Wyborny. Statuetki okolicznościowe w podziękowaniu za współpracę z jednostką otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowie, Sołtys Bogdanowa Karina Grzesiak, Sołtys Starego Nakwasina Edyta Mańka, Tadeusz Szymczak, Tadeusz Krupiński, Tadeusz Pluciński, Wiesław Bielawski, Wiesław Czapliński, Jan Strzelczyk i Dariusz Zgarda.

Listy gratulacyjne strażakom z okazji 75 - lecia jednostki złożyli: Burmistrz Gminy Koźminek i Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek,  Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Koźminku. Poświęcenia pamiątkowej tablicy z okazji jubileuszu 75 – lecia jednostki dokonał Ksiądz Proboszcz z Koźminka Maciej Jóźwiak.

Uroczystość zakończyła defilada jednostek OSP przy akompaniamencie Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej z Koźminka.

Fot. M. Kaczmarek

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

W sobotę 11 maja z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zapraszamy na Dzień Otwarty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw". W godzinach od 10.00 do 16.00 będzie można zwiedzać obiekty zakładu, poznać metody zagospodarowania odpadów, zaczerpnąć informacji na temat prawidłowej ich segregacji. W programie oprócz elementów edukacyjnych nie zabraknie atrakcji szczególnie dla dzieci i młodzieży takich jak dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty, pokazy naukowe, spotkanie z Łosiem Czystosiem i wystawa sprzętu transportowego. W tym dniu będzie można również oddać zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w zamian otrzymać drobny upominek. Szczegółowe informacje  na www.orlistaw.pl oraz profilach FB Łoś Czystoś
 i ZUOK Orli Staw. Serdecznie zapraszamy!

 

DzienOtwarty2024

Aktualności

powrót do góry strony